Dinz Web App

De Dinz Web App biedt de volgende functionaliteiten:

  • Inzien van cliëntgegevens;
  • Reeds aangemaakte cliëntactiviteiten op uitgevoerd zetten;
  • Inzien van het Zorgleefplan;
  • Rapporteren in het Zorgleefplan (evenals het maken van generieke aantekeningen);
  • Memo’s toevoegen.

En voor zorgaanbieders (met meerdere medewerkers in loondienst) ook de volgende functionaliteiten binnen de app:

  • Inzien van de routeplanning;
  • Wijzigen van de routeplanning en accorderen van de routeplanning;
  • Opgeven van reis-/onkosten en indirecte uren zoals scholing en overleg;
  • Beoordeling van de geleverde zorg door cliënt én zorgverlener op een vijfpuntschaal. 

Je kunt de app downloaden voor Android en hier voor iOS.