Samenwerking

Dinz Web ondersteunt alle soorten samenwerkingsverbanden met oog op de praktijk, maar ook met oog op de wet en regelgeving rondom samenwerkingsverbanden. En daarin zet Dinz net het stapje extra in de dienstverlening en beschikbare functionaliteiten, omdat Dinz weet wat er leeft in de zorg, nu, maar vooral richting de toekomst!

Diverse vormen van samenwerking zijn nodig om de zorgkosten beheersbaar te houden en zo effectief mogelijk in te zetten. Dit proces start al direct bij de cliënt en diens zorgagenda. Dat vraagt maximale flexibiliteit van de zorgverleners, altijd in goed overleg en afstemming met elkaar. De reguliere zorgaanbieders zullen samenwerking gaan zoeken met zzp’ers en andere uitvoeringsvormen om hieraan te blijven voldoen. Goed vakman schap / vakvrouw schap is noodzakelijk om de gewenste kanteling in het zorglandschap daadwerkelijk te realiseren. En dat bieden wij.

Dinz bestaat zelf uit een collectief van zzp’ers. Wij weten als geen ander de meerwaarde van samenwerking en zien de ontwikkelingen en mogelijkheden hierin. Binnen onze software ondersteunen we dan ook verscheidene vormen van samenwerking. Maar ook buiten de software ondersteunen we samenwerking. Zo kunnen we ondersteuning bieden bij het oprichten van coöperaties, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en zijn we op de hoogte van de spelregels van verschillende gemeenten.

Hier kun je meer lezen over de verschillende vormen van samenwerking die we bij Dinz kennen.

Terug