Functionaliteiten

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Met de module WMO declareer je voor cliënten die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je dient hiervoor een contract te hebben met de gemeente. De gemeente geeft de beschikking af en stelt deze vervolgens beschikbaar aan jou als zorgverlener via VECOZO. Dinz heeft een rechtstreekse koppeling met VECOZO en haalt de beschikking automatisch op. Op deze indicatie maak je vervolgens cliëntactiviteiten aan om deze te declareren. Naast het invoeren van geleverde diensten kun je hier het berichtenverkeer regelen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Met de module WMO declareer je voor cliënten die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je dient hiervoor een contract te hebben met de gemeente. De gemeente geeft de beschikking af en stelt deze vervolgens beschikbaar aan jou als zorgverlener via VECOZO. Dinz heeft een rechtstreekse koppeling met VECOZO en haalt de beschikking automatisch op. Op deze indicatie maak je vervolgens cliëntactiviteiten aan om deze te declareren. Naast het invoeren van geleverde diensten kun je hier het berichtenverkeer regelen.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeringswet (ZVW)