Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Met de module WMO declareer je voor cliënten die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je dient hiervoor een contract te hebben met de gemeente. De gemeente geeft de beschikking af en stelt deze vervolgens beschikbaar aan jou als zorgverlener via VECOZO. Dinz heeft een rechtstreekse koppeling met VECOZO en haalt de beschikking automatisch op. Op deze indicatie maak je vervolgens cliëntactiviteiten aan om deze te declareren. Naast het invoeren van geleverde diensten kun je hier het berichtenverkeer regelen.

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt zorg die regelt dat ouderen, mensen met een beperking, psychische problemen of psychosociale problemen ondersteuning krijgen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. Soorten zorg die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagopvang, vervoer en thuisbegeleiding.

Met deze module kun je:

 • Rapporteren in een volledig Elektronisch Cliënt Dossier (ECD)
 • Declareren naar de gemeente(n);
 • VECOZO-berichten automatisch verwerken;
 • iWmo berichten lezen;
 • Routelijsten maken, bekijken en uitdraaien.

Veel gemeenten stellen andere eisen aan de wijze van rapportage. Daarom kun je met de module Zorgleefplan zelf een template maken. Je kunt binnen Dinz Web ook de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) digitaal opstellen.

Je kunt met deze module de volgende berichten ontvangen en verzenden:

 • Toewijzing WMO301/WMO302
 • Declaratie WMO 323/324 (WMO303/WMO304)
 • Start ondersteuning WMO305/WMO306
 • Stop ondersteuning WMO307/WMO308
 • Aanvraag toewijzing WMO315/WMO316
 • Verzoek om wijziging WMO317/WMO318/WMO319