Jeugdwet (JW)

Met de module Jeugd WMO declareert u voor minderjarige cliënten die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U dient hiervoor een contract te hebben met de gemeente. Naast het ingeven van de cliëntgegevens en geleverde diensten kunt u hier het berichtenverkeer mee regelen genereren.

 U kunt met deze module:

  • Rapporteren in een volledig Elektronisch Cliënt Dossier (ECD);
  • Declareren naar de gemeente(n);
  • VECOZO-berichten worden automatisch verwerkt;
  • iJw berichten lezen;
  • Routelijsten maken, bekijken en uitdraaien.

U kunt met deze module de volgende berichten ontvangen:

  • Toewijzing JW301/JW302
  • Declaratie JW303/JW304 D/F
  • Start ondersteuning JW305/JW306
  • Stop ondersteuning JW307/JW308
  • Aanvraag ondersteuning JW315/JW316