Moduleaanbod Dinz

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Met de module Zorgverzekeringswet (ZVW) kunt u declareren naar de verschillende zorgverzekeraars. Dit kan middels een directe verbinding met VECOZO. Ook is het mogelijk om papieren facturen uit te draaien.

Nadat u uw cliënt(en) heeft ingevoerd kunt u een COV-check uitvoeren om te kijken onder welke polis de cliënt valt, zodat u zeker weet dat u naar de juiste partij declareert. Dinz draagt zorg dat de declaraties altijd voldoen aan de eisen van alle zorgverzekeraars.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Ook voor cliënten die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunt u met gebruik van Dinz Web declareren. Wij hebben ook regelmatig contact met gemeentes en kunnen de declaraties aan alle verschillende eisen laten voldoen. Door een directe link met VECOZO kunnen declaraties digitaal worden verstuurd.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

Jeugdwet

Voor minderjarige cliënten kan er gedeclareerd worden middels de module Jeugdwet (JW). Hiermee kunt u het gehele declaratieproces doorlopen en direct veilig via VECOZO de declaraties naar de gemeente(n) sturen.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

Wet langdurige zorg (WLZ)

Declareren naar het zorgkantoor voor cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunt u doen met de module WLZ. Het gehele declaratieproces kan met deze module worden doorlopen. Van indicaties ophalen tot cliëntactiviteiten declareren. Allemaal in directe en beveiligde verbinding met VECOZO.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

PGB/particuliere zorgverlening

Er is ook een module binnen Dinz Web die gericht is op het aanmaken van facturen voor cliënten die gebruikmaken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of de zorg zelf betalen. U kunt op een overzichtelijke manier de zorgmomenten bijhouden en op een duidelijke wijze factureren naar de cliënt. De facturen en specificaties voldoen aan de eisen van de sociale verzekeringswet.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Kraamzorg

De module Kraamzorg ondersteunt kraamverzorgenden direct in het werkproces. Van inschrijving en zorgovereenkomst tot LIP-formulier en declaratie.

Aan het gebruik van de module Kraamzorg zitten extra kosten verbonden. Deze bedragen €25,- per maand.

Lees meer

Zorgleefplan

De module Zorgleefplan is een volledig ingericht Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). U kunt met deze module zelf inrichten hoe dit zorgleefplan er voor uw cliënten uitziet en naar aanleiding hiervan rapporteren. De module is geïntegreerd met andere modules die u gebruikt in Dinz Web. Zo kunt u met deze module bijvoorbeeld rapporteren op cliëntactiviteiten die behoren bij de verschillende declaratiemodules.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

Zelfredzaamheidmatrix

Een andere methode van rapporteren dan het Zorgleefplan is de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze module is erop gericht om de methodiek van de zelfredzaamheidsmatrix te ondersteunen. De zelfredzaamheidsmatrix is een instrument waarmee behandelaars en begeleiders eenvoudig en volledig de zelfredzaamheid kunnen beoordelen. Deze methode is veel terug te zien als een vereiste in de maatschappelijke dienstverlening als toewijzingsinstrument.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Nanda Nic Noc

Indicatiestellers kunnen de NNN-module gebruiken om digitaal de indicaties te stellen volgens de Nanda Nic Noc-methode. De module is erop gericht u efficiënt door het proces heen te begeleiden en kan door koppeling en integratie vertaald worden naar zorgleefplannen voor zowel uzelf als collega’s.

Aan het gebruik van deze module zitten extra licentiekosten verbonden. Deze bedragen €40,- per maand per gebruiker.

Lees meer

Omaha

Indicatiestellers kunnen ook gebruikmaken van de Omaha-methode en bijbehorende module in Dinz Web. Het is het meest gebruikte classificatiesysteem in de wijkverpleging. Met de indicatie vanuit Omaha worden aanknopingspunten voor het zorgplan gegenereerd. Door een koppeling met de module Zorgleefplan of collega’s kunnen de resultaten meteen vertaald worden en kan de zorgverlener hierop rapporteren.

Aan het gebruik van deze module zitten extra licentiekosten verbonden. Deze bedragen €40,- per maand per gebruiker.

Lees meer

App

Dinz Web gebruikt u via een webbrowser, maar voor het gemak van u (en uw medewerkers) is er ook een mobiele versie van Dinz Web. Deze app beschikt over minder functionaliteiten en is echt gericht op de snelle handelingen terwijl een zorgverlener bij een cliënt is. U kunt hierbij denken aan: cliëntgegevens inzien, rapporteren op cliëntactiviteiten en (voor medewerkers van een zorgaanbiedersadministratie) de routeplanning inzien. Zo kunt u bij de cliënt vandaan meteen naar huis.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

Financieel

Ook de boekhouding kunt u direct binnen Dinz Web regelen. Door een integratie met de declaratiemodules worden de goedgekeurde bedragen van de declaraties meteen op de juiste plaats te staan. De module is ook losstaand als boekhoudprogramma te gebruiken.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.

Lees meer

Cliëntlogin

Cliënten hebben het recht om in te zien welke gegevens over hen gedocumenteerd worden. Daarom is er binnen Dinz Web ook een mogelijkheid voor cliënten om in te loggen. Via de app kan een cliënt onder andere de eigen gegevens inzien en berichten ontvangen van en versturen naar de zorgverlener. Tevens kan de cliënt de geplande zorg accorderen en geleverde zorg evalueren. Deze functionaliteit kunt als Dinz Web gebruiker gratis aan uw cliënten aanbieden.

Deze module valt binnen de all-in prijs van €50,- per maand voor ZZP'ers.