77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

6 juli 2020

Naar een artikel van de Rijksoverheid.

Het ministerie van VWS biedt een aanvullend bedrag aan voor zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat vooral om zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De regeling is gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu willen investeren om structureel meer digitale zorg op afstand te gaan leveren.

Door de coronacrisis en de bewegingsvrijheid die verminderd is, hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Met de 1,5 meter maatregelen blijft deze behoefte bestaan.

De subsidie kan aangevraagd worden door zorgaanbieders en ingezet worden voor o.a. de aanschaf apparaten, inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Er is een groot deel van het budget gereserveerd voor de wijkverpleging. De tweede helft van juli wordt de regeling geopend. Kijk hier voor meer informatie.

Terug