Bruins maakt digitalisering in de zorg wettelijke plicht

8 januari 2019

Ministers Bruins wil de digitalisering in de zorg gaan versnellen. Daarom gaat hij de vrijblijvende digitalisering nu omzetten in een wettelijke plicht. Het doel is om snel een landelijk dekkende en gekoppelde infrastructuur te creëren.

De zorg moet zo sneller en eenduidiger kunnen communiceren. Naast het digitaliseren van de processen is het dus ook belangrijk om afspraken te hebben over hoe belangrijke begrippen worden eenduidig worden vastgelegd. Bruins gaat daarom ‘standaard bouwstenen’ vastleggen die door iedereen moeten worden gebruikt. Zo ontstaat er een taal waarin verschillende spelers in het veld makkelijk met elkaar kunnen communiceren.

Betrokken veldpartijen krijgen in samenwerking met het VWS drie maanden de tijd om een routekaart op te stellen. Die dient als leidraad voor het digitaliseren van zorgprocessen en de bijbehorende verplichte standaarden. In april wil Bruins de definitieve routekaart aan de Tweede Kamer presenteren.

Ook ICT-leveranciers moeten gaan zorgdragen dat er gemakkelijk en veilig data kan worden uitgewisseld met andere systemen. Wij van Dinz houden de ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten om te zorgen dat wij voldoen aan de wensen van de minister.

Het gebruik van Dinz Web maakt dat u voldoet aan de vrijblijvende digitalisering los van de ontwikkelingen rondom contractering bij de ZVW.

Terug