Dinz en ZilliZ samen sterker!

15 april 2019

Landmerc+, bekend van ZilliZ, hét cliëntendossier voor de kleinschalige zorg, heeft Dinz overgenomen. Met deze overname biedt Landmerc+ nu passende, laagdrempelige zorgadministratiesystemen voor elk kleinschalig zorginitiatief en elk soort financiering.

ZilliZ en Dinz werken al jaren samen op het gebied van het VECOZO berichtenverkeer. André Noorlander, eigenaar van Landmerc+, en Martin Bomhof van Dinz hebben recent overeenstemming bereikt over de overname van Dinz. Onder de vlag van Landmerc+ zal Dinz Web worden doorontwikkeld onder leiding van Martin Bomhof. André Noorlander is als eigenaar en algemeen directeur eindverantwoordelijke.

Deze overname betekent zowel voor klanten van ZilliZ als van Dinz Web dat de continuïteit verbetert en de doorontwikkeling, service en support worden geoptimaliseerd.

Martin: “Door het slim combineren van kennis en techniek van ZilliZ, Dinz Web en de VNG Berichtenapp, kunnen we nog efficiënter software ontwikkelen”.

André: “De administratieve uitdagingen voor de kleinschalige zorg worden steeds groter. Door deze overname helpen wij elke soort zorgaanbieder met eenvoudige software, wordt de doorontwikkeling van de producten efficiënter en houden wij de kosten voor de zorgaanbieder laag”.

Eind vorig jaar werd al bekend dat Landmerc+ de VNG Berichtenapp overneemt. De support van deze dienst voor berichtenuitwisseling met gemeenten wordt inmiddels door Landmerc+ verzorgd. Per 1 mei wordt dit product voortgezet als de ZilliZ berichtenapp.
Landmerc+ is verder bekend van initiatieven als Vanzelfsprekend en Beter bij de Boer.

Wil je meer informatie?
Zie www.landmerc.nl, www.dinz.nl, www.zilliz.nl of neem contact op met info@zilliz.nl of info@dinz.nl.

De belangrijkste producten van Landmerc+ op een rij:

ZilliZ
ZilliZ is hét cliëntendossier voor de kleinschalige zorg in Nederland. ZilliZ biedt functies als rapporteren, boeken van geleverde zorg, declareren en informatie uitwisseling met Vecozo, Cak en boekhoudpakketten. ZilliZ heeft inmiddels circa 750 zeer tevreden gebruikers. ZilliZ richt zich op de kleinschalige zorg met 1 tot 1000 cliënten. Door te innoveren in samenwerking met gebruikers, is ZilliZ een compleet, gebruiksvriendelijk en laagdrempelig zorgadministratiesysteem. ZilliZ ondersteunt alle veel voorkomen financieringsvormen in de kleinschalige zorg; WMO, JW, PGB, WLZ en FZ.
ZilliZ wordt geadviseerd voor ambulante- en groepsbegeleiding en alle vormen van verblijf en ondersteuning aan jongeren, ouderen, ggz cliënten en cliënten met een beperking.

Dinz Web
Op basis van jarenlange praktijkervaring biedt Dinz Web slimme automatiseringsoplossingen voor het procesgericht inrichten van de complete zorgadministratie; Van indicatie tot facturatie! Dinz Web heeft inmiddels meer dan 500 klanten in ale zorgstromen en werkt met alle financieringspartijen. Ook zijn de classificatiesystemen Nanda Nic Noc en Omaha integraal binnen Dinz Web beschikbaar. Doelmatig in Zorg, kortweg Dinz, is in 2011 opgericht door Martin Bomhof en Brigitte Hooijmans en was oorspronkelijk ontwikkeld voor samenwerkende ZZP’ers in de thuiszorg. Inmiddels is Dinz uitgegroeid tot een organisatie met kennis en ervaring in de gehele Zorg- en Welzijnssector.
Dinz wordt geadviseerd voor Zorgaanbieders en ZZP’ers in de thuiszorg, kraamzorg en alle vormen van verblijf en begeleiding. Dinz is in het bijzonder geschikt voor samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders en ZZP’ers, zoals coöperaties en hoofd- en onderaannemer.

ZilliZ berichtenapp
De huidige VNG Berichtenapp wordt per 1 mei door Landmerc+ voortgezet als ZilliZ berichtenapp. Deze dienst heeft ongeveer 2500 geregistreerde gebruikers. Het doel blijft ongewijzigd met een verbeterde opzet; zorgondernemers met 1 tot 50 JW en/ of WMO cliënten een eenvoudige, laagdrempelige en voordelige oplossing bieden voor het berichtenverkeer met gemeenten via VECOZO.
De ZilliZ berichtenapp wordt geadviseerd voor zorgaanbieders die maandelijks een gering aantal berichten en facturen/ declaraties aan een beperkt aantal verschillende gemeenten moeten versturen.

Vanzelfsprekend
Vanzelfsprekend is in samenwerking met de Resultaatmeetgroep ontwikkeld in opdracht van Landzijde. Dit laagdrempelige effectmetingsinstrument wordt door meer dan 400 zorgaanbieders gebruikt. Veelal met als doel gemeenten en koepels op eenduidige wijze te informeren over de resultaten van geleverde zorg.

Beter bij de Boer
Beter bij de Boer is een gratis dienst waar cliënten een geschikte zorgboerderij kunnen vinden en zorgboerderijen zich gratis kunnen profileren. Beter bij de Boer streeft naar toegankelijke boerderijzorg voor zorgvragers, vrijwilliger en begeleiders.

Terug