Dinz in bezit Groene Vink 2019!

26 februari 2019

Op 6 februari heeft Dinz Web alle scenario's binnen de WMO en JW voor zorgaanbieders succesvol doorlopen die als richtlijnen gelden voor de iStandaarden van 2019. Door nu al te voldoen aan deze voorwaarden ontvangt Dinz de Groene Vink 2019!

De Groene Vink wordt jaarlijks uitgegeven door het Zorginstituut. De Groene Vink is geen officiële certificering of een keurmerk, maar een erkenning en compliment voor softwareleveranciers die werken aan de iStandaarden. Soepel berichtenverkeer is belangrijk voor zorgaanbieders, financieringspartijen en uiteindelijk ook de cliënt. Middels de iStandaarden wordt bepaald aan welke eisen het berichtenverkeer moet voldoen zodat er sprake kan zijn van snelle uitwisseling zonder fouten.

Er zijn iStandaarden behorende bij de verschillende zorgstromen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet (JW), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en een regeling voor PGB. Dit jaar zijn er alleen voor WMO en JW Groene Vinken te behalen. Indien u meer wilt weten over de Groene Vink en de iStandaarden kunt u hier terecht. Door zo tijdig de procedures te doorlopen komt Dinz in aanmerking voor het kunstwerk Groene Vink 2019!

Terug