Dinz nieuwsbrief april 2019

30 april 2019

Dinz nieuwsbrief april 2019

 

Mogelijk heeft u het nog niet meegekregen maar Dinz is overgenomen door Landmerc+ (bekend van ZilliZ)! Onder de vlag van Landmerc+ zal Dinz Web worden doorontwikkeld onder leiding van Martin Bomhof. André Noorlander is als eigenaar en algemeen directeur eindverantwoordelijke. Deze overname betekent zowel voor klanten van ZilliZ als van Dinz Web dat de continuïteit verbetert en de doorontwikkeling, service en support worden geoptimaliseerd. Naast dit nieuwtje zijn er meer ontwikkelingen geweest de afgelopen maand. In deze nieuwsbrief:

 

Nieuws vanuit Dinz

  • Dinz en ZilliZ samen sterker!

  • Release 2.07 Dinz Web vrijgegeven

Nieuws op onze website

  • Technologie slim inzetten cruciaal in ouderenzorg

  • Aangedragen wijzigingen Zorgverzekeringswet

Bericht vanuit Kiwa

  • Mijn Keurmerk: Keurmerk voor ZZP'ers in de zorg

Bericht vanuit De ZorgProfessional

  • Aangeboden opleiding: versterking ZZP-ondernemerschap in de zorg

Nieuws vanuit de Rijksoverheid

  • Overheidscampagne: Veilig ouder worden

  • Verantwoord ondernemerschap in de thuiszorg

  • Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten

  • Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod

Dinz en ZilliZ samen sterker!


14 april zijn onze klanten op de hoogte gebracht van de overname van Dinz door Landmerc+. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

LEES MEER

Onze nieuwsitems plaatsen wij ook op onze website en social media. Volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter op meteen op de hoogte te zijn van nieuws en ontwikkelingen!

Release 2.07 van Dinz Web vrijgegeven


Afgelopen woensdag (23 april) is versie 2.07 van Dinz Web vrijgegeven. Meer informatie over de nieuwe functionaliteiten worden uiteraard gepubliceerd in de meldingen van Dinz Web evenals een nieuwsbrief aan onze gebruikers.

Technologie slim inzetten cruciaal in ouderenzorg

 

Technologie biedt mooie kansen om de zorg te ondersteunen. Dit wordt nu nog weinig ingezet, maar kan de zelfredzaamheid van cliënten vergroten en de werklast in de zorg verlagen. Gezien onder andere de personeelstekorten zou hier meer op ingezet moeten worden, volgens een artikel van ZorgVisie.

LEES MEER

Aangedragen wijzigingen Zorgverzekeringswet


Minister Bruins heeft een voorstel gedaan tot het wijzigen van de Zorgverzekeringswet. Op onze website zijn een aantal belangrijke punten uit de nota voor u samengevat. 

LEES MEER

Mijn Keurmerk: Keurmerk voor ZZP’ers in de zorg - Bericht vanuit Kiwa


Naar aanleiding van onze publicatie over een nieuw keurmerk voor ZZP'ers heeft Kiwa gereageerd met aanvullende informatie over Mijn Keurmerk. 

"In 2009 is Mijn Keurmerk opgezet om ZZP’ers in de zorg te ontlasten betreffende administratieve taken. In die tijd werkte men nog met papieren dossiers die werden opgeborgen in metalen dossierkasten. Vier jaar later was Mijn Keurmerk omgebouwd tot een digitaal platform waar de ZZP’er 24/7 toegang tot had. Bewijsstukken die werden gevraagd kon de ZZP’er zelf uploaden. Ook werd in 2013 de telefonische helpdesk opgericht ter ondersteuning.

In 2017 werden de eisen van Mijn Keurmerk, die nog steeds bestaan uit onder andere een geldige VOG, erkende diploma’s en een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, uitgebreid met de eisen betreffende klachten en geschillen uit de WKKGZ. Omdat derde partijen het steeds interessanter vonden dat er een borging bestond voor een ZZP’er, werd daar ook steeds meer gebruik van gemaakt. Zo is Mijn Keurmerk verplicht als men in sommige situaties een AGB code aan wil vragen. Het aantal deelnemers liep op tot 2.000.

De stand van zaken (april 2019) is de volgende: Mijn Keurmerk sluit aan op alle eisen die in de WKKGZ gesteld worden. In maart 2019 is de nieuwe website gelanceerd, zijn er meer dan 4.000 deelnemers en hebben verzekeraars VGZ en CZ Mijn Keurmerk opgenomen als keurmerk in het inkoopbeleid voor ZZP’ers in de gecontracteerde zorg voor 2020.

De dossiers van de ZZP’ers worden minstens eens per jaar in het geheel getoetst en documenten die tussentijds verlopen moeten tijdig vervangen worden. Zo weet de ZZP’er, en partijen die gebruik maken van het Keurmerk van de ZZP’er, dat de ZZP’er continue voldoet aan de eisen. Voldoet men namelijk niet (meer) dan wordt de certificering (tijdelijk) opgeschort wat ook te zien is in het register."

 

U kunt hier meer lezen over Mijn Keurmerk.

Aangeboden opleiding vanuit De ZorgProfessional over ZZP-ondernemerschap

 

Versterking van ZZP-ondernemerschap in de zorg

Het aantal zelfstandigen groeit in de zorg. Maar ook de complexiteit om als zelfstandige zorgverlener actief te zijn. Zowel beroepsinhoudelijk als in ondernemerschap groeit de uitdaging om een gezonde toekomst te borgen. De Zorgprofessional ondersteunt de zelfstandigen hierin met een op maat gemaakte Opleiding Ondernemerschap.

In september start de vijfde editie van de opleiding. Naast 6 modules met eigen experts is er gedurende de periode van zes maanden ook een persoonlijke coach aanwezig die theorie helpt vertalen naar de eigen praktijk. De deelnemers ervaren dit als een krachtige impuls in hun functioneren en krijgen naast kennis en kunde ook de mogelijkheid hun kwaliteitsdossier op orde te brengen. Daarmee kunnen ze in aanmerking komen voor de KIWA-keur of het HKZ-keurmerk.

Tot 15 juni is er een korting bij voorintekening van € 224,00.

Meer info: https://www.dezorgprofessional.nl/de-community/ondernemerschap

Overheidscampagne: Veilig ouder worden


1 op de 20 ouderen heeft te maken gehad met ouderenmishandeling. Om het taboe te doorbreken en ouderenmishandeling te stoppen en te voorkomen zet de overheid in op 'Veilig ouder worden'. Om u in te schrijven op de nieuwsbrief en andere informatie omtrent dit thema kunt u terecht op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Er is ook een richtlijn 'Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein' opgesteld. Deze richtlijn biedt achtergrondinformatie, een overzicht van juridische kaders, aanbevelingen voor diagnostiek en een signaleringsvraag bij elke patiënt van 70 jaar en ouder. Hoewel de richtlijn is gericht op medisch specialisten in de geriatrie biedt deze uiteraard ook veel relevante informatie voor zorgverleners in de thuiszorg. Meer informatie over de richtlijn vindt u hier

Verantwoord ondernemerschap in de thuiszorg


Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over 'Verantwoord ondernemerschap'. Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Aanleiding voor de brief zijn twee onderzoeken, namelijk de TNO Monitor over verantwoord opdrachtgeverschap en een onderzoek over opdrachtgeverschap van gemeenten rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dat eerder door Inspectie SZW is uitgevoerd.
U kunt hier meer over lezen op de site van de Rijksoverheid

Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten

 

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis.


Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid

Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod


De tuchtrechter kan vanaf nu een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Dat is het gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) die per 1 april 2019 ingaat. Het beroepsverbod wordt hiermee het zwaarste middel dat een tuchtrechter kan opleggen, bijvoorbeeld als een zorgverlener een ernstig zeden- of geweldsdelict, of een levensdelict heeft gepleegd.


Lees verder op de site van de Rijksoverheid

Terug