Dinz Nieuwsbrief juli

31 juli 2019

Dinz nieuwsbrief juli 2019

 

De vakanties zijn begonnen en de zon doet goed haar best, het is zomervakantie! En dat merken we: er komen minder belletjes binnen op de supportlijn (en dan met name in de ochtenduren). Mochten onze medewerkers in gesprek zijn, schroom niet om een terugbelverzoek te mailen naar support@dinzweb.nl of een voicemail achter te laten. 


Ook het nieuws lijkt vakantie te hebben, dus we hebben er een korte maar krachtige nieuwsbrief van gemaakt:

 

 • VGZ: in 2020 cessieverbod en strikter betalingsbeleid voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

 • Opleiding De Zorgprofessional: versterking van ZZP-ondernemerschap in de zorg

 • iStandaarden WMO en JW: nieuwe administratieprotocollen

 • Module Zorgleefplan goedgekeurd door Kiwa!

 • Sociaal Cultureel Planbureau presenteert rapport particuliere woonzorg

 • Kanteling richting uitkomstgerichte zorg: minister neemt concrete maatregelen

 • Internetconsultatie vermelden BIG-nummer

VGZ: in 2020 cessieverbod en strikter betalingsbeleid voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders


Met ingang van 2020 accepteert VGZ geen digitale declaraties (via VECOZO) van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Ook betalen zij de niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet meer direct, dit zal voortaan via de cliënt verlopen. 

Overgangsregeling 2019 – 2020: zorg die in 2019 is geleverd, maar in 2020 wordt gedeclareerd kan vanaf 1 januari 2020 door niet-gecontracteerde zorgaanbieders alleen nog per post naar VGZ gedeclareerd worden als er een geldige akte van cessie uit 2019 is bijgevoegd. Zorg die in 2020 geleverd wordt, kan vanaf 1 januari 2020 alleen nog door de cliënten gedeclareerd worden.

 

VGZ meldt dat dit geen gevolgen heeft voor gecontracteerde partijen. 


Om als ZZP’er in aanmerking te komen voor een overeenkomst (contract) met VGZ, kunt u voor meer informatie op de website van VGZ kijken. 

Opleiding De Zorgprofessional: versterking van ZZP-ondernemerschap in de zorg


Het aantal zelfstandigen groeit in de zorg. Maar ook de complexiteit om als zelfstandige zorgverlener actief te zijn. Zowel beroepsinhoudelijk als in ondernemerschap groeit de uitdaging om een gezonde toekomst te borgen. De Zorgprofessional ondersteunt de zelfstandigen hierin met een op maat gemaakte Opleiding Ondernemerschap.

In september start de vijfde editie van de opleiding. Naast 6 modules met eigen experts is er gedurende de periode van zes maanden ook een persoonlijke coach aanwezig die theorie helpt vertalen naar de eigen praktijk. De deelnemers ervaren dit als een krachtige impuls in hun functioneren en krijgen naast kennis en kunde ook de mogelijkheid hun kwaliteitsdossier op orde te brengen. Daarmee kunnen ze in aanmerking komen voor de KIWA-keur of het HKZ-keurmerk.

In een notendop:

 • Start in september 2019;

 • Praktijkgericht;

 • Persoonlijke coaching:

 • Keurmerk-gericht;

 • V&VN geaccrediteerd.

 
Om de studiegids aan te vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via: opleiding@dezorgprofessional.nl.

LEES MEER

iStandaarden WMO en JW: nieuwe administratieprotocollen


In samenwerking met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers en hun adviseurs heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein nieuwe administratieprotocollen opgesteld. Het doel was om op een eenduidige en duidelijke wijze de financiële en administratieve verwerking van de zorg te bieden. Vermijdbare administratieve lasten worden hiermee verlaagd.

Er zijn inmiddels twee administratieprotocollen opgesteld: die voor inspanningsgerichte en die voor outputgerichte zorg. Het administratieprotocol voor taakgerichte zorg wordt nog gepubliceerd. In de administratieprotocollen staan met name wijzigingen voor de informatiestandaarden iWmo en iJw. Dit in de vorm van aangescherpte procesbeschrijvingen, bedrijfsregels en (technische) controles. 

De bedoeling is dat het gehele pakket aan wijzigingen eind 2020 in de standaarden is opgenomen. De exacte planning en implementatiestrategie wordt nog bekendgemaakt.

LEES MEER

Module Zorgleefplan goedgekeurd door Kiwa!


Onze module Zorgleefplan is vergeleken met de eisen vanuit de WKKGZ en dit is door Kiwa goed bevonden! Wij worden, samen met ZilliZ van Landmerc+, vermeld op de website van Mijn Keurmerk van Kiwa. Kiwa wilde zorgaanbieders tegemoetkomen met het voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) door een overzicht te maken van Elektronische Cliënt Dossiers (ECD's) die hieraan voldoen. 

LEES MEER

Sociaal Cultureel Planbureau presenteert rapport particuliere woonzorg

 

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een onderzoek gedaan naar de particuliere woonzorg. In hun rapportage Wonen en Zorg presenteren zij de resultaten. Lees er meer over op onze website.

Kanteling richting uitkomstgerichte zorg: minister neemt concrete maatregelen


Minister Bruno Bruins van Medische Zorg, gaat het komende jaar maatregelen uitrollen om te komen tot uitkomstgerichte zorg. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022. Een van de stappen hierin is het aanpakken van de kwaliteitsregistraties.

LEES MEER

Internetconsultatie vermelden BIG-nummer


In een vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat zorgaanbieders hun BIG-nummer op meer plekken moeten vermelden, zodat cliënten makkelijker kunnen zien dat ze met een geregistreerde zorgaanbieder te maken hebben. Zo moet het BIG-nummer straks op de website en in werk gerelateerd mailverkeer benoemd worden. Het ontwerp besluit is in internetconsultatie tot 30 september. Mocht u dus ideeën of suggesties hebben over het vermelden van het BIG-nummer kunt u terecht op internetconsultatie.nl.

Terug