Dinz nieuwsbrief juni

21 juli 2021

Bekijk hier de online versie
30 juni 2021

Dinz nieuwsbrief juni


De zomer is officieel begonnen! En of je nu druk bezig bent met de voorbereidingen op je vakantie of je tussen het werken door geniet van de zon in je tuin of op een terras: we hebben weer een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het zorglandschap voor je. Met deze maand:

  • Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open
  • VECOZO: toetsing IP-adressen systeemcertificaten
  • Omgaan met persoonsgegevens
  • Wet zorg en dwang
  • Dinz Web tip: ontbrekende data bij cliëntactiviteiten
Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open

Sinds 15 juni zijn de loketten voor de zorgbonus aangaande corona geopend. Voor de spelregels en informatie over de verloop van aanvragen kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

VECOZO: toetsing IP-adressen systeemcertificaten

Vorige week is er een mail verstuurd vanuit VECOZO aangaande de systeemcertificaten. Om de veiligheid te waarborgen gaat VECOZO een controle uitvoeren op de IP-adressen. De brief kun je hier teruglezen

Voor klanten van Dinz wordt er standaard gebruik gemaakt van toestemmingsverklaringen. Dit betekent dat er voor jou als zorgaanbieder geen actie vereist is. 
Omgaan met persoonsgegevens

Als verwerker van persoonsgegevens werken we zorgvuldig volgens de AVG richtlijnen. Dit wordt gescreend door onze Security Officer en periodiek getoetst door een externe auditor.
Het gebeurt regelmatig dat we vragen per mail ontvangen met cliëntgegevens. Dit is niet nodig en vooral niet toegestaan. In dit geval overtreedt je de AVG regels.

Als er vragen over een cliënt zijn dan kan meestal volstaan worden met het cliëntnummer of de voorletter(s) en de eerste twee letters van de achternaam met de laatste drie cijfers van het BSN-nummer.
In geval een schermafbeelding echt nodig is, verwijder dan alle gegevens die niet essentieel zijn.

Wet zorg en dwang

Later dit jaar wordt een groot deel van de zorgorganisaties verplicht om gegevens over onvrijwillige zorg op een gestandaardiseerde manier bij de inspectie aan te leveren. 
Voor welke cliënten de Wet Zorg en Dwang (Wzd) geldt en wat dit dan voor de organisatie betekent, lees je in de informatie van de Rijksoverheid.

Wist je dat het volgende ook geldt als de Wzd van toepassing is:
  • een Wzd-functionaris verplicht is? 
  • je onvrijwillige zorg in je beleid op moet nemen?
Dinz Web tip

Ontbrekende data bij aanmaken cliëntactiviteiten

Wat te doen als er datums ontbreken bij het aanmaken van cliëntactiviteiten?

Controleer de frequentie in de Activiteit bij de toewijzing. Zet de frequentie op één week als de cliëntactiviteit iedere week moet worden aangemaakt.
Als daarna de taak wordt opgestart voor het aanmaken van de cliëntactiviteiten voor de ontbrekende datumreeks, zullen de clientactiviteiten worden aangemaakt.

Terug