Dinz nieuwsbrief oktober

30 oktober 2020

Dinz nieuwsbrief oktober


We zitten middenin de tweede gol van het coronavirus, dus het is weer flink aanpoten voor de zorg. We hopen dat deze nieuwsbrief je in goede gezondheid treft en steken je bij deze een digitaal hard onder de riem!

  • Dinz Web straks helemaal klaar voor WLZ/ZVW/WMO/JW/FZ 3.0

  • Zorgkantoren tekenen hoger beroep aan inzake inkoopbeleid Wlz

  • Dinz Web tip

Dinz Web straks helemaal klaar voor WLZ/ZVW/WMO/JW/FZ 3.0


Zoals ook de vorige nieuwsbrief al werd genoemd: achter de schermen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen op de veranderingen in het berichtenverkeer voor de WMO, JW en FZ per 1 januari 2021. Hoewel het een paar grote updates inhoudt, zijn we mooi op weg en zorgen we ervoor dat Dinz Web helemaal klaar is voor het nieuwe jaar.

De komende tijd houden we je middels de nieuwsbrief en Dinz Web meldingen op de hoogte van de veranderingen die dit in gaat houden voor je werkzaamheden in Dinz Web. 

In deze nieuwsbrief zullen we nader ingaan op de wijzigingen in het toewijzingsbericht, de WMO/JW301:
Eén van de grootste wijzigingen is dat de beschikking komt te vervallen. Op dit moment vormt de beschikking een overkoepelende schil waaronder de toegewezen producten vallen. In de nieuwe toewijzingsberichten zal er niet langer een beschikkingsnummer aanwezig zijn. Het toewijzingsnummer neemt deze functie over en zal als unieke referentie gelden.
Door het vervallen van de beschikking zullen ook de onderdelen “beperking” en “beperkingscore” komen te vervallen. Deze vielen onder de beschikking en krijgen geen nieuwe plaats in het 301 toewijzingsbericht.
Er is ook een nieuw onderdeel toegevoegd, het onderdeel “budget”. Het budget, uitgedrukt in euro’s maakt duidelijk hoeveel er gedeclareerd mag worden indien er sprake is van een aspecifieke of generieke toewijzing. Een aspecifieke toewijzing is een toewijzing met alleen een productcategorie, en dus zonder een product. Een generieke toewijzing is een toewijzing zonder een productcategorie en zonder een product.

Voor verdere informatie verwijzen we je graag naar Zorginstituut Nederland en het iSociaal Domein.
Met vragen over de iStandaarden kun je contact opnemen met Team Informatiestandaarden van het Zorginstituut via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Zorgkantoren tekenen hoger beroep aan inzake inkoopbeleid Wlz


Naar een artikel van Skipr.

Op 1 oktober oordeelde de rechter dat de onderbouwing van de tarieven voor het inkoopbeleid 2021-2023 door de zorgkantoren onvoldoende is. Daarmee werd het inkoopbeleid van tafel geveegd. 

Volgens de rechter moet er onderzoek gedaan naar meerdere factoren om tot de tariefpercentages te komen, waaronder organisatie-specifieke aspecten en regionale kostenverschillen. Zorgkantoren menen niet aan deze gestelde eisen te kunnen voldoen. Ze hopen uit het hoger beroep een werkwijze te krijgen die wel haalbaar is. 

LEES MEER

Dinz Web tip

 

Bij het aanmaken van de declaratie kan deze melding verschijnen:
"Het is niet mogelijk om een tarief te bepalen voor alle activiteiten."
 
Deze melding wordt vaak veroorzaakt doordat er gegevens ontbreken of omdat de tariefregels niet zijn aangemaakt. 

    

  • Controleer de gegevens bij: Administratie > Administratie > Declaraties > Gemeente ontbrekende gegevens. De betreffende cliënt wordt hier weergegeven, evenals de activiteit en productcategorie en wat de ontbrekende gegeven soort is;    

  • Ga naar Administratie > Administratie > Tarieven > kies het tabblad voor het betreffende product en selecteer de betreffende gemeente en het tarief jaar. Ga naar Tariefregels en controleer of het product aanwezig is met het bijbehorende tarief. 

Terug