Financiering wijkverpleging moet op de schop

26 maart 2019

Wout Adema (directeur Zorgverzekeraars Nederland) betoogde tijdens de Dag van de Zorginkoop dat het huidige financieringssysteem de deur naar misbruik openzet. Ook is er geen grip op de kosten voor niet-gecontracteerde zorg. Het huidige systeem heeft twee problemen, stelt Adema. Ten eerste kunnen zorgverzekeraars geen afspraken maken met niet-gecontracteerde partijen over kosten, kwaliteit en volume. Daarnaast wordt de zorg per uur betaald, wat een perverse productieprikkel oplevert.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erkent de problemen die Adema aankaart. Zij stellen dat er op de lange termijn een systeem van integrale bekostiging van zorgnetwerken rondom de cliënt moet komen. Lees meer over de uitspraken van Adema en reactie van NZa op de website van Zorgvisie.

NZa is overigens al langer bezig met een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging. De planning om dit systeem per 1 januari 2020 te gaan hanteren blijkt echter te ambitieus.

Het betreft een overgang van uurtarieven naar doelgroepenbekostiging. Dit wordt gebaseerd op groepen cliënten met vergelijkbare kenmerken in de wijkverpleging. De zorgaanbieder wordt met het nieuwe systeem niet meer per uur per cliënt betaald, maar per periode per type cliënt: een zogeheten casemix-systeem. Redenen hiervoor zijn dat niet de cliëntbelang maar de inzet van zorguren wordt gestimuleerd. Daarnaast is er een gebrek aan inzicht in de uitkomsten van de zorgverlening. Ook de toename van de niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging is volgens de NZa reden tot zorg: "Deze ontwikkeling zien we als onwenselijk, omdat verzekeraars met aanbieders zonder contract geen afspraken kunnen maken over uitkomsten, juiste zorg op de juiste plaats en coördinatie van de zorgverlening."

Omdat de NZa nog meer onderzoek wil doen naar de gevolgen van het nieuwe bekostigingssysteem, vervalt de deadline van 1 januari 2020. Ook moet er eerst een aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar die is tot op heden nog niet aan de orde. Wel wil de NZa stappen gaan zetten richting dit ambitieuze initiatief. Ook streeft de NZa ernaar dat de informatieplicht per 1 januari 2020 wordt uitgebreid naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders om een gelijk speelveld te creëren. Dit en meer kunt u lezen in het artikel van Skipr.

Terug