(fre)E-learning over financiering van de ouderenzorg door het Van Kleef Instituut

25 januari 2018

Als wijkverpleegkundige heeft u vaak met meerdere zorgstromen te maken. Maar wat valt nu precies onder de Wmo, Zvw of Wlz?

Het Van Kleef Instituut heeft een Free Learning module opgesteld speciaal gericht op de wetgeving en financiering van de ouderenzorg. Omdat wijkverpleegkundigen met verschillende soorten zorgstromen te maken hebben en hierdoor tegen verschillende zaken aanlopen. De E-learning module is opgesteld op basis van de verhalen van wijkverpleegkundigen uit de praktijk.

U heeft geen startkwalificatie nodig voor deze module en bij het behalen verkrijgt u zelfs een certificaat!

Om de Free Learning te volgen kunt u hier terecht: https://www.vankleefinstituut.nl/tools/e-learning-wetgeving-en-financiering-ouderenzorg/.

Wilt u zich liever inlezen over het onderwerp? Het Van Kleef Instituut heeft ook een website met veel informatie over de wetten in de ouderenzorg samengesteld. Voor elke zorgstroom is uitgelegd wat hieronder valt en welke regelingen van toepassing zijn. Een mooie basis om uw kennis over de verschillende zorgstromen te verkrijgen dus! Kijk hier voor meer informatie: www.wettenindeouderenzorg.nl.

Terug