Gemeenten betalen zorgaanbieders door om personeel te behouden

22 april 2020

Naar een artikel van Skipr.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk hebben afspraken gemaakt omtrent de financiering van Jeugdhulp (JW) en de Wet Maatshappelijke Ondersteuning (WMO). Daarin zijn ze overeengekomen dat gemeenten de maandomzet van zorgaanbieders doorbetalen tijdens de coronacrisis om personeel te kunnen behouden. Met de maatregel kunnen zorgaanbieders overeind gehouden worden en kan de continuïteit van zorg gewaarborgd worden.

Zorgaanbieders moeten wel zoveel mogelijk de zorg blijven leveren, eventueel op aangepaste manier. Tijdens de crisis mogen zijn dan de zorg die zij gewoon leveren declareren en de omzet die ze missen melden. Achteraf wordt er berekend door de gemeenten of er niet teveel gevraagd is door de zorgaanbieders. Zorgaanbieders moeten dus goed bijhouden wat de inzet van het personeel tijdens deze periode was en welke kosten er zijn gemaakt. Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken wordt daarvoor afgerekend.

Indien zorgaanbieders voor veel verschillende gemeenten werken, moeten zij goed zicht houden op welke kosten tot welke gemeente of regio behoren. De verhouding tussen de gegarandeerde omzet en de kosten die ze maken moet in balans zijn. Wanneer de compensatie te hoog lijkt moet de zorgaanbieder zelf aan de bel trekken om deze te verlagen. Zo wordt een administratief belastende afrekening voorkomen.

Kanttekening bij de afspraken zijn dat deze 'richtinggevend' zijn. Gemeenten lijken dus zelf nog af te mogen wijken.

Lees het originele artikel op Skipr.

Terug