Halvering verplichte kwaliteitsindicatoren VVT

10 september 2019

Naar een artikel van Skipr.

De VVT hoeft over minder kwaliteitsindicatoren te rapporteren dan voorheen. Eerst waren er tien verplichte indicatoren die uitgevraagd moesten worden, nu zijn dat er nog maar vijf. Bovendien zijn er drie vaste indicatoren en mogen de andere twee gekozen worden uit de zeven overgebleven indicatoren. Met beperking van de indicatoren worden de administratieve lasten verlaagd, terwijl er nog wel goed inzicht in kwaliteit op de zorglocaties wordt geboden meldt ActiZ aan Skipr.

De drie vaste indicaties waarover aanbieders van verpleeghuiszorg moeten rapporteren zijn ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Deze indicatoren geven de basisveiligheid weer. De eerste twee indicatoren waren in 2018 ook al verplicht, ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vroeg eerdere jaren bepaalde kwaliteitsindicatoren uit, maar ziet daar dit jaar vanaf. Voor toezicht op de verpleeghuiszorg gebruikt de inspectie voortaan de informatie uit de bovengenoemde indicatoren voor de basisveiligheid.

Het geheel aan keuze-indicatoren is vooralsnog niet bekend. Zodra het Zorginstituut hier goedkeuring voor heeft gegeven worden deze bekend gemaakt. Er is wel al duidelijk dat zorgorganisaties in samenspraak met professionals en cliëntenraad mogen beslissen welke van de zeven keuze-indicatoren ze gaan aanleveren. Zorgorganisaties worden zo zelf in staat gesteld de relevantie voor eigen organisatie te bepalen en hoeven minder administratie te voeren.

Terug