Jeugdzorg krijgt vergoeding voor meerkosten corona

25 juni 2020

Naar een artikel van Skipr.

Hoewel de compensatie voor omzetdaling per 1 juli vervalt, heeft het kabinet wel besloten dat meerkosten die jeugdzorginstellingen maken voor coronamaatregelen langer vergoed worden. Deze meerkosten bestaan uit bijvoorbeeld extra personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen en huur van ruimtes om de anderhalvemeterzorg te realiseren. Deze kosten worden gecompenseerd tot 31 december 2020.

Door het wegvallen van de omzetvergoeding kwam de zorg dat instellingen een groot aantal behandelingen moest gaan schrappen om de kosten te drukken. Met deze nieuwe afspraken valt dit hopelijk mee.

De meerkosten die onder de vergoeding vallen dienen wel direct in verband te staan met de coronamaatregelingen.

Terug