Kanteling richting uitkomstgerichte zorg: minister neemt concrete maatregelen

16 juli 2019

Naar een artikel van Skipr.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg, gaat het komende jaar maatregelen uitrollen om te komen tot uitkomstgerichte zorg. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022. Een van de stappen hierin is het aanpakken van de kwaliteitsregistraties. De commissie Governance heeft hier aanbevelingen over geschreven die nu door de minister worden overgenomen.

Zij stellen dat er een heel aantal knelpunten in het huidige landschap van kwaliteitsregistraties en dataverwerking zijn. Om dit op de lossen adviseren zij een duurzaam en gestroomlijnd informatiestelsel in de zorg waar kwaliteitsregistraties een integraal onderdeel van zijn. Om dit te verwerkelijken heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om een programmaorganisatie te starten met als een aparte entiteit met regie op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling van & dataverzameling en -verwerking ten behoeve van kwaliteitsregistraties.

Ook standaardisatie speelt een belangrijke rol in het advies van de commissie. Door landelijke afspraken te maken over standaarden en uniformering van zorgdata te bewerkstelligen moet gegevensuitwisseling gemakkelijker worden. Ook softwareleveranciers gaan hier een rol in spelen, zij moeten dit immers faciliteren. Digitalisering, standaardisatie en kwaliteitsbewaking lijken dus de grote pijlers van de komende tijd te gaan worden.

Vanuit Dinz houden we de ontwikkelingen en plannen van VWS in de gaten zodat we u zo volledig mogelijk kunnen blijven ondersteunen bij uw zorgadministratie.

Lees het volledige artikel van Skipr over dit onderwerp hier.

Terug