Materiële controle wijkverpleging 2018

28 maart 2018

Zilveren Kruis ziet toe op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Via materiële controles verkrijgt Zilveren Kruis zekerheid over de rechtmatigheid van de gedeclareerde wijkverpleging. Afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis al diverse controles in de wijkverpleging uitgevoerd. Zilveren Kruis heeft gezien dat de zorg niet altijd rechtmatig is. In de bijlage vindt u de aandachtspunten die Zilveren Kruis ziet in het veld, zodat u zelf onrechtmatige declaraties kan voorkomen.

Informatie over Materiële Controle Wijkverpleging 2018

Terug