Minder lange controletermijn voor wijkverpleging vanuit zorgverzekeraars

28 oktober 2019

Naar een artikel van Skipr.

Op het moment geldt er een controletermijn van vijf jaar voor zorgverleners in de wijkverpleging. Om de administratie lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verlagen wordt dit vanaf volgend jaar gereduceerd tot maximaal twee jaar na dato materieel controleren.

Vanaf schadejaar 2020 wordt voor gecontracteerde zorgaanbieders dus een maximale controletermijn van twee jaar ingesteld. Voorwaarde hiervoor is dat zorgaanbieders zich houden aan gemaakte decaratieafspraken opgenomen in de uniforme declaratieparagraaf, waaronder de termijn van indiening van de declaraties.

Door het afschaffen van de langere controletermijn hoeft er minder bewaard te worden en verlopen toekomstige controles soepeler omdat deze niet langer gaan over een periode die al geruime tijd verstreken is.

Terug