Nieuw keurmerk ZZP’ers

19 maart 2019

Er komt een nieuw keurmerk voor ZZP'ers in de zorg: het NEN/HKZ-keurmerk. Dit keurmerk gaat volgens verwachting door zorgverzekeraars verplicht gesteld worden indien men een contract wil bij de zorgverzekeraar. VGZ is de eerste zorgverzekeraar die met het nieuwe keurmerk gaat werken en stelt dit vanaf 2020 verplicht.

De motivatie voor het nieuwe keurmerk is volgens Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) dat het KIWA-keurmerk niet onafhankelijk wordt getoetst en niet is meegegaan met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanuit Kiwa Prismant worden deze stellingen ontkent. HKZ ziet de noodzaak van het nieuwe keurmerk, omdat er steeds meer ZZP'ers in de zorg werkzaam zijn. Deze ZZP'ers worden ook ingezet door zorgaanbieders die graag zekerheid hebben over de kwaliteit van deze ZZP'ers.

Het nieuwe keurmerk is opgesteld op basis van gesprekken tussen zorgaanbieders, ZZP-collectieven en bemiddelingsorganisaties op initiatief van Lex Tabak van SoloPartners. Er is vanaf 2015 nagedacht over de eisen waarin ZZP'ers in de zorg moeten voldoen. Er is een certificatie-schema opgesteld waarin wordt gekeken naar vereiste documentatie zoals diploma's, ondernemerschap en kwaliteit van de dienstverlening. Beoordeling vindt plaats door middel van een assessment dat wordt afgenomen door beoordelaars van certificerende instelling (Dekra en DNV GL). De eerste assessments kunnen in maart worden afgenomen.

HKZ verwacht dat na VGZ ook andere zorgverzekeraars en bemiddelaars het keurmerk verplicht gaan stellen. Lees voor meer informatie het artikel van Zorgvisie over dit onderwerp.

Middels het keurmerk kunnen ZZP'ers aantonen gedegen ondernemers in de zorg te zijn. Wij hopen van harte dat dit een trend in gang zet waarin zorgverzekeraars weer contracten aangaan met zelfstandigen in de zorg!

Terug