Nieuws omtrent digitalisering in het zorglandschap

6 augustus 2019

We hebben al vaker berichten geschreven over de Wet digitale gegevensuitwisseling waar minister Bruins mee bezig is. De verwachting is nu dat in de loop van 2020 het wetsvoorstel af is. De wet gaat de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg regelen en er wordt een begin gemaakt met het aanwijzen van de soorten gegevensuitwisseling die straks verplicht elektronisch moeten verlopen. Daarmee gepaard gaat dat er specifieke standaarden voor taal en techniek moeten komen om de gegevensuitwisseling te bevorderen. De eerste bouwstenen hiervoor worden ook in de loop van 2020 bekend gemaakt.

De eerste verplichte elektronische uitwisselingen zullen het receptenverkeer en de verpleegkundige overdracht zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat de informatie ook op die manier kan worden uitgewisseld. Het zorgproces en de behoefte van zorgprofessionals aan informatie blijven leidend.

Voor de softwareleveranciers wil de minister gedetailleerde technische eisen opstellen. Door middel van certificering wil de minister het duidelijk maken voor zorgprofessionals dat zij met een product werken dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Dat er behoefte is aan een standaardisatie van de informatie en de manier van uitwisseling, blijkt ook uit dit artikel op Skipr. Op het moment valt Nederland in de middenmoot qua digitalisering en inzet van elektronica in de zorg. En dat terwijl de techniek er wel degelijk is, maar het is erg gefragmenteerd, stelt Van der Tang (CEO van Philips VitalHealth). De overheid kan hier een bepalende rol in spelen want met een landelijke, eenduidige taal kunnen we sneller communiceren.

Overigens is het in gebruik nemen van een ECD niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het blijkt dat wanneer er net een ECD in gebruik is genomen, er een lichte toename is van administratieve lasten. Op den duur heeft het elektronisch vastleggen van de cliëntgegevens en rapportages voordelen zoals het gemakkelijker terugvinden van informatie. Daarnaast gaat dit ook steeds meer verplicht worden voor zorgprofessionals, ook met het oog op de eerdergenoemde gegevensuitwisseling. Het is alleen belangrijk de verwachtingen goed te managen wanneer er een ECD wordt geïmplementeerd. Het succes van een ECD hangt namelijk af van de verwachtingen van het personeel blijkt uit onderzoek van Joukes.

Terug