Nieuwsbrief augustus

2 september 2020

Dinz nieuwsbrief augustus

 

De zomervakantie is voor veel mensen alweer voorbij en ook het zomerreces is afgelopen. Toch is er niet heel veel nieuws vanuit het zorglandschap, dus hebben we deze kort maar krachtige nieuwsbrief voor je. 

In deze nieuwsbrief:

 
  • CBb schrapt maximumvergoeding voor ongecontracteerde zorg

  • Dinz Web tip

  • Update Dinz Web

CBb schrapt maximumvergoeding voor ongecontracteerde zorg


Naar een artikel van Skipr.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat zorgverzekeraars declaraties die onder een restitutiepolis vallen volledig moeten vergoeden. Alleen bij uitzonderlijk hoge nota's mag er een afkeur plaatsvinden, maar dit moet per individueel geval bepaald worden.

Eerder dit jaar werden een aantal zorgverzekeraars op de vingers getikt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zij eigen lijsten hanteerden met zelf berekende maximumbedragen. Dit leidde tot een automatische afkeur van declaraties die boven dat bedrag uitkwamen, in de praktijk zo'n 5% van de nota's. 

Het uitgangspunt van een restitutiepolis is dat de zorgverzekeraar volledig uitkeert. "Als een zorgverzekeraar ervoor kiest bepaalde zorgvormen niet te contracteren, mag hij de consequenties niet op de verzekerde afwentelen, volgt uit de uitspraak van het CBb, door een maximum te verbinden aan het te restitueren bedrag." Hiermee zouden de vastgelegde rechten van de verzekerden worden beperkt, omdat zij zelf het verschil moeten betalen. 

Al met al kan deze uitspraak een stap in de goede richting betekenen voor de vrije marktwerking in de zorg én de vrije keuze van cliënten betreffende de zorgaanbieders.

LEES MEER


Dinz Web tip 
 

De zoekbalk links bovenin het menu.


Links in het scherm van Dinz Web heb je het menu met alle sub-items. Om hier snel te navigeren kun je gebruikmaken van de zoekbalk bovenin. Stel dat je naar Dagboeken Verkoop wil in het menu Financieel kun je eenvoudig "verkoop" typen in de zoekbalk en het submenu-item komt tevoorschijn:


Dinz zoekbalk

Update Dinz Web


Zoals in vorige nieuwsbrieven te lezen hebben wij een oproep geplaatst voor een klankbordgroep over nieuwe functionaliteiten Omaha/NNN en het Zorgleefplan. Deze klankbordgroep is van start gegaan en de eerste stappen zijn genomen. Daarnaast zijn we bezig met een geheel vernieuwde interface van Dinz Web. 
Daarom komt er binnenkort een uitgebreide nieuwsbrief met daarin alles wat je wil weten over de ontwikkelingen van de klankbordgroep en Dinz Web. Houd je mailbox dus in de gaten!

Terug