Nieuwsbrief Augustus

4 september 2019

Dinz nieuwsbrief Augustus


Het einde van de zomer komt langzaam in zicht en op de meeste plekken zijn de scholen alweer begonnen. Alhoewel nog niet alles weer in volle gang is, hebben we de volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Machtigingen VGZ en IZZ

  • Machtigingsnummer toevoegen bij Declaratie AW319 ZVW

  • BIG II 'in de ijskast'

  • Free Learning modules die vernieuwd en geaccrediteerd zijn

  • Patiëntenervaringsmeten

  • Aantal openstaande vacatures in de zorg op nieuw hoogtepunt

Machtigingen VGZ en IZZ


Verzekeraars VGZ en IZZ geven verschillende machtigingen uit voor cliënten. Het is belangrijk goed op te letten voor welke datum u declareert en onder welke machtiging dit aangemaakt dient te worden. Er zijn namelijk verschillende machtigingen voor verschillende declaraties beschikbaar.

Machtigingsnummer toevoegen bij Declaratie AW319 ZVW


Steeds meer zorgverzekeraars vragen om het Machtigingsnummer mee te geven in de declaratie AW319 ZVW. Het machtigingsnummer is het nummer dat de Zorgverzekeraar toekent aan de afgegeven machtiging voor de client.
In Dinz Web hebben we hiervoor het veld ‘Referentie machtiging’. Dit veld is te vinden in Client > Clienten > ZVW > Machtigingen > Veld ‘Referentie machtiging’:

Belangrijk!
Vanaf donderdag 29 augustus wordt dit veld meegestuurd met de declaratie AW319 ZVW naar de zorgverzekeraar. Voordat u gaat declareren, controleer van de cliënt of dit veld is gevuld met het machtigingsnummer dat u van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Indien u geen machtigingsnummer van de zorgverzekeraar heeft ontvangen, verwijder de inhoud van dit veld.
Indien u niet het juiste machtigingsnummer heeft gevuld, krijgt u vermoedelijk retourcode ‘0550 - Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.’
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Dinz Web support op 085 – 300 1900 of support@dinzweb.nl.

BIG II 'in de ijskast'


Er was de afgelopen tijd veel te doen om de BIG II. Met de wijziging in de BIG-wet zou het verschil tussen een MBO- en een HBO-diploma geformaliseerd worden. Een grote groep verpleegkundigen zouden zich niet langer met hoog complexe zorgvragen mogen bezighouden zonder bijscholing, terwijl zij deze handelingen nu dagelijks uitvoeren. Daarom is een groep verpleegkundigen een actie gestart om de wetswijziging aan te vechten. Zij stellen dat het niet wenselijk is dat een grote groep gespecialiseerde verpleegkundigen zich bij zouden moeten gaan scholen om hun eigen werk te blijven doen. Zij zijn daarom een petitie gestart, die door zeker 60.000 mensen wordt gesteund.

De actiegroep heeft op het moment bereikt dat Minister Bruins de wetswijziging 'in de ijskast' heeft gezet. In het najaar wordt hier met een nieuwe groep deskundigen naar gekeken. Mogelijk gaat het wetsvoorstel zelfs van tafel. Ook het V&VN bestuur, dat het wetsvoorstel en niet de actiegroep steunde, is inmiddels opgestapt.

Free Learning modules die vernieuwd en geaccrediteerd zijn


De afgelopen tijd zijn er drie modules onder de loep genomen bij Free Learning. De modules "Doorliggen" en "Verzorgend wassen" zijn vernieuwd en geaccrediteerd.

Module Doorliggen
Module Verzorgend wassen

De module "Handhygiëne" die is ontwikkeld door GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC is ook geaccrediteerd door V&VN. Voor deze module is een gratis certificaat te behalen of een V&VN accreditatiepunt voor €4,-.  

Module Handhygiëne

Patiëntervaringsmeten


Om goede kwaliteitsinformatie te waarborgen en deze beschikbaar te maken voor zowel zorgaanbieders, patiënten als verzekeraars wordt ingezet op het gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methodes. De nieuwste vragenlijst Patient Reported Experience Measure (PREM) wordt door zorgverzekeraars geadviseerd. Met deze lijst kunnen de ervaringen van de cliënt gemeten worden, wat een beter onderscheid biedt dan onderzoek naar tevredenheid. Bovendien levert de vragenlijst concrete verbeterinformatie op. Op basis van de inzichten die de PREM lijst oplevert krijgt de zorgaanbieder inzicht in de eigen processen en hoe de patiëntenervaring, en daarmee de kwaliteit van zorg, structureel verbeterd kan worden. 

Voor fysiotherapeuten wordt de vragenlijst al verplicht gesteld door zorgverzekeraars. Voor de wijkverpleging hangt het af van de contractuele afspraken met de zorgverzekeraar. 


Wat de vragenlijst precies inhoudt en hoe deze af te nemen staat beschreven in het handboek voor de wijkverpleging dat beschikbaar is gesteld door patiëntervaringsmeten.nl


De vragenlijst zelf bevat in de basis tien vragen, deze staan ook beschreven in het handboek. Eén van de manieren om de vragenlijst af te nemen bij cliënten is om ze de online vragenlijst bij Zorgkaart Nederland in te laten vullen: https://www.zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering. Zo kunnen ze direct op een veilige en anonieme manier de PREM vragenlijst invullen.

Aantal openstaande vacatures in de zorg op nieuw hoogtepunt


Op het moment zijn er in de zorg 38.000 openstaande vacatures. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat dit een nieuw hoogtepunt is voor de sector. Lees verder over dit onderwerp op Skipr.

Terug