Nieuwsbrief Dinz mei 2019

29 mei 2019

Nieuwsbrief Dinz - mei 2019

 

De zomer zit in de lucht en we gaan richting de tweede helft van 2019. Maar voor het zover is komen er nog feestdagen aan! Wij zullen gesloten zijn op:

 

Hemelvaartsdag - donderdag 30 mei

 

Tweede Pinksterdag - maandag 10 juni


Buiten deze dagen om zitten we uiteraard voor u klaar om vragen te beantwoorden en hulp te bieden waar nodig. 


In de nieuwsbrief van deze maand komen de volgende zaken aan bod:

 • Twee factor authenticatie instellen

 • Update Dinz Web 2.08 - woensdag 30 mei van 19.00 tot 20.00 uur

 • Inkoopbeleid 2020 van Zilveren Kruis en CZ gepubliceerd

 • Feedback Dinz Web gevraagd

 • PREM: methodiek om patiëntenervaring te meten

 • Nieuwe Wet Zorg en Dwang WKGGZ

 • Aanpak personeelstekort zorg werkt

Twee factor authenticatie instellen


Als zorgverlener bent u beheerder van zeer gevoelige persoonsgegevens. Deze dienen goed beveiligd te zijn. Zorgaanbieders zijn verplicht in te loggen middels een twee factor authenticatie. Daarom bieden we vanuit Dinz de mogelijkheid aan om extra beveiligd in te loggen. Naast het mailadres en wachtwoord dat u heeft moet u dan ook nog een validatiecode invoeren voor u toegang tot Dinz Web verkrijgt. Deze validatiecode kunt u via de mail ontvangen of via een app op de mobiel of tablet verkrijgen. Omdat het ontvangen van de validatiecode via de mail soms problemen oplevert (bijvoorbeeld vertraging omdat de mail niet constant synchroniseert) raden we met name de authenticatie via de app aan. Dan kunt u, zolang u uw mobiel of tablet bij u heeft, meteen inloggen. Hoe u in dit instelt: 

1. Twee factor authenticatie via een app

2. Twee factor authenticatie via de mail

Update Dinz Web 2.08 - woensdag 30 mei van 19.00 tot 20.00 uur


Woensdagavond wordt de nieuwe versie van Dinz Web (versie 2.08) live gezet. Dinz Web zal daarom tussen 19.00 en 20.00 uur niet bereikbaar zijn. Daarna kunt u weer inloggen en gebruikmaken van ons programma. 

Houd de Dinz Web Meldingen in de gaten voor de releasenotes waarin nieuwe functionaliteiten en werkwijzen beschreven staan. 

Inkoopbeleid 2020 van Zilveren Kruis en CZ gepubliceerd


Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ hebben reeds hun inkoopbeleid voor het komende jaar gepubliceerd. Deze zijn in te zien op hun websites:

 

CZ
Zilveren Kruis

Feedback gevraagd!


Tijdens ons klanttevredenheidsonderzoek hebben een aantal gebruikers aangegeven feedback te willen leveren op Dinz Web. Dit waarderen we zeer!

Omdat wij graag input willen over ons programma, doen we bij deze nog een oproep aan klanten om feedback op Dinz Web te leveren. Mocht u deel willen nemen aan onze korte enquête zodat wij hier onze ontwikkelplannen op kunnen aanpassen, kunt u mailen naar info@dinz.nl. Dan sturen wij de vragenlijst die u digitaal in kunt vullen. Alvast bedankt voor de moeite!

PREM: methodiek om patiëntenervaring te meten

 

Kwaliteit in de zorg is van groot belang. Met het oog daarop wordt er meer focus gelegd op de beoordeling en ervaring van cliënten. Een nieuwe manier om dit gemakkelijk te meten is PREM: Patient Reported Experience Measure. Het zou verbeterpunten en tevredenheid van cliënten beter in kaart brengen. Voor fysiotherapeuten is de vragenlijst al een verplichting vanuit de zorgverzekeraars. Voor zover bekend is dit voor de wijkverpleging (nog) niet het geval. Er is wel een handboek voor de vragenlijst in de wijkverpleging gepubliceerd. Deze is sinds 1 april 2019 in te zetten door zorgaanbieders die werkzaam zijn in de wijkverpleging. 

Voor algemene informatie over PREM kunt u terecht op de website van Patiënt Ervaringsmetingen. Het handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging vindt u hier.

Nieuwe Wet Zorg en Dwang en WKGGZ


Er komt een nieuwe Wet Zorg en Dwang aan. Doel is dat er minder onvrijwillige zorg plaats gaat vinden. Het uitgangspunt wordt 'Nee, tenzij...'. Dit is vooral relevant voor zorgverleners die werken met dementerende ouderen, verstandelijk beperkten en minderjarige cliënten. 

Er is sprake van onvrijwillige zorg wanneer cliënt of zijn/haar vertegenwoordig niet instemmen met de  zorg, dan wel wanneer cliënt of vertegenwoordiger zich verzetten tegen de toepassing hiervan. Op eerder ingestemde zorg kan dus later nog verzet komen, wat de zorg onvrijwillig maakt. Ook de voorwaarden voor het beoordelen van verzet zijn aangepast. Zo kan bijvoorbeeld voor een dementerende oudere een herhaaldelijke verandering in gedrag met betrekking tot een zorghandeling of -maatregel ook aanleiding zijn om te moeten beoordelen of onvrijwillige zorg echt nodig is. 

 

Belangrijkste reden voor onvrijwillige zorg is het voorkomen van ernstig nadeel, zoals het in gevaar brengen van zichzelf of anderen. Ook de voorwaarden hiervoor zijn aangescherpt en staan beschreven in de nieuwe wet. 


Voor een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden, situaties en verantwoordelijkheidsplicht verwijzen we u naar de stukken betreffende het wetsvoorstel. Hierin komen onder andere aan bod:

 • Definitie onvrijwillige zorg

 • Jeugdwet

 • Opstellen, vaststellen en evaluatie van het zorgplan

 • Onvrijwillige zorg in het zorgplan

 • Elektronisch cliëntdossier (ECD) en wat er in te zien moet zijn voor cliënt/verantwoordelijke

 • Digitale gegevens voor de inspectie

 • Onvrijwillige opname en verblijf

 • Instelling en taakomschrijving klachtencommissie

 • Toezicht & handhaving


Wet Zorg en Dwang
Wet Verplichte GGZ
Integraal stuk met artikelsgewijze toelichting

LEES MEER

Aanpak personeelstekort zorg werkt

 

De gezamenlijke aanpak van het kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de zorg terug te dringen lijkt aan te slaan. Volgens de nieuwste cijfers is het verwachte tekort aan medewerkers in ieder geval teruggelopen naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 in 2022.

 

Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid. 

Terug