Nieuwsbrief januari

5 maart 2020

Dinz nieuwsbrief januari


De eerste Dinz nieuwsbrief van het jaar! We hopen dat iedereen goed de feestdagen doorgekomen is en een mooie tijd heeft gehad. 

  • Terugblik: Dinz klantendag

  • Oproep zorgaanbieders WMO/JW: enquête over administratieve lasten

  • PREM: Zorgkaart Nederland

Terugblik: Dinz klantendag!


Op maandag 13 januari was de Dinz klantendag. Een mooie middag in Harmelen waar ideeën zijn uitgewisseld, de nieuwe look van Dinz Web gepresenteerd is en deelsessies zijn gehouden. Wij vonden het een erg waardevolle dag en willen alle aanwezigen nogmaals bedanken voor het meedenken en -praten!

Tijdens de klantendag is onder andere gevraagd naar het gouden idee voor Dinz Web: welke verandering kunnen wij op korte termijn doorvoeren om het gebruik van Dinz Web makkelijker te maken? Het gouden idee kwam van Annemarie werkzaam bij ZEPXL:

 

Sorteer cliënten/medewerkers op voor- of achternaam en niet op dhr./mevr. zoals dat nu gedaan wordt. 

 

Dit gouden idee wordt volgende week doorgevoerd in Dinz Web. 

Tijdens de klantendag is uitleg gegeven over declareren in de verschillende zorgstromen en waren er deelsessies over het zorgleefplan en indiceren in Dinz Web. 

De klantendag is door de deelnemers beoordeeld met een gemiddelde van 7,5, een resultaat waar we trots op zijn! Een van de meest genoemde verbeterpunten is het organiseren van een nieuwe dag als de nieuwe look van Dinz Web live gaat zodat we hier inhoudelijk meer uitleg over kunnen geven. We kijken tegen die tijd of dit genoeg meerwaarde heeft voor de klant.

Oproep zorgaanbieders WMO/JW: doe mee met de enquête over administratieve lasten!


Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen vand de overheid zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht te verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk een enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten. Doel van de vragenlijst is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om conclusies te kunnen trekken over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

 

Op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein vindt je meer informatie over de enquête. Wilt je direct al de vragenlijst invullen (dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag) is hier de link naar de enquête: naar de enquête voor zorgaanbieders.

PREM: Zorgkaart Nederland

 

Patiëntervaringsmeten (PREM) wordt steeds breder geadviseerd en ingezet. Om goede kwaliteitsinformatie te waarborgen en deze beschikbaar te maken voor zowel zorgaanbieders, patiënten als verzekeraars. Op basis van de inzichten die de PREM lijst oplevert krijgt de zorgaanbieder inzicht in de eigen processen en hoe de patiëntenervaring, en daarmee de kwaliteit van zorg, structureel verbeterd kan worden. 

Voor fysiotherapeuten wordt de vragenlijst al verplicht gesteld door zorgverzekeraars. Voor de wijkverpleging hangt het af van de contractuele afspraken met de zorgverzekeraar. 


Wat de vragenlijst precies inhoudt en hoe deze af te nemen staat beschreven in het handboek voor de wijkverpleging dat beschikbaar is gesteld door patiëntervaringsmeten.nl


De vragenlijst zelf bevat in de basis tien vragen, deze staan ook beschreven in het handboek. Eén van de manieren om de vragenlijst af te nemen bij cliënten is om ze de gratis online vragenlijst bij Zorgkaart Nederland in te laten vullen: https://www.zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering. Zo kunnen ze direct op een veilige en anonieme manier de PREM vragenlijst invullen.

Terug