Nieuwsbrief januari

31 januari 2019

Nieuwsbrief Dinz - januari 2019


We hopen dat iedereen een goede start van het jaar heeft gehad de afgelopen maand! En dat iedereen, ondanks de gladheid, toch veilig zijn of haar weg naar werk en cliënt heeft kunnen vinden.

De werkzaamheden zijn overal weer opgepakt na de feestdagen. Zo heeft Dinz een nieuwe website met nieuwe prijsstructuur voor ZZP'ers gelanceerd, heeft de minister actieplannen voor minder regels in de zorg opgesteld en ... 

In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste ontwikkelingen nog eens aan bod:

  1. Nieuwe Prijsstructuur van Dinz Web voor zelfstandige zorgprofessionals
  2. Administratieve lasten in de zorg gaan omlaag
  3. De zorg moet gaan digitaliseren
  4. Fiscale wijzigingen ondernemers in 2019
  5. Arbeidsrelaties toegevoegd in AGB register
  6. Nieuwe handreiking inkoop hulpmiddelen WMO gepubliceerd

Nieuwe prijsstructuur

 

Vanuit de visie van Dinz, Doelmatig in Zorg, is de tarievenstructuur eenvoudiger en duidelijker samengesteld.
In de oude structuur werd op basis van uw wensen een module-pakket samengesteld met een eigen kostenstructuur. Met de nieuwe prijsstructuur hanteren wij een all-in prijs voor onze modules. Dit betekent dat er één vast maandbedrag wordt gehanteerd voor een account ongeacht of er één of vier declaratiemodules worden gebruikt. Alleen voor de modules Nanda Nic Noc, Omaha en Kraamzorg zitten er extra licentiekosten aan het gebruik verbonden. 
 
Deze prijsstelling wordt niet standaard doorgevoerd aan bestaande klanten. Aan u de keuze wat voor u passend is.
Het kan zijn dat u als ondernemer, bestaande klant van Dinz, ziet dat het toch voor u voordeliger is om per gebruikte module te betalen. Mocht u wel over willen op de nieuwe all-in prijs kunt u mailen naar info@dinz.nl. U krijgt dan bij de eerstvolgende incassoronde een aangepaste factuur volgens de nieuwe structuur. 
 
Let wel: dit aanbod geldt uitsluitend voor gebruikers van Dinz werkzaam als ZZP’er, dus als zelfstandige zorgverlener.
 

All-in prijs ZZP account                   50 euro per maand


plus eventuele licentiekosten voor het gebruik van de modules:
NNN                                                40 euro per maand
Omaha                                            40 euro per maand
Kraamzorg                                      25 euro per maand

alle prijzen zijn exclusief btw.

Alle overige modules kunt u dus zonder extra kosten gebruik van maken in de nieuwe prijsstructuur, te weten: ZVW, WMO, JW, WLZ, Zorgleefplan, Zelfredzaamheidsmatrix, Financieel (boekhoudmodule) en de Dinz Web App.

Administratieve lasten in de zorg gaan omlaag

 

De vraag vanuit de zorg ligt er al langer, maar er worden nu stappen ondernomen om de administratieve lasten in de zorg te verlagen. U kunt hier meer over lezen op onze website.

LEES MEER

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het plan om de administratieve lasten in de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW) te gaan verminderen. Op de site van de Rijksoverheid kunt u verder lezen

De zorg moet gaan digitaliseren

 

Minister Bruins gaat digitalisering in de zorg wettelijk verplichten. Zo moet er straks gemakkelijker en veilig gegevens uitgewisseld kunnen worden. Lees hier meer over op onze website.

LEES MEER

Fiscale wijzigingen ondernemers in 2019

 

In 2019 veranderen er een aantal zaken rondom de belasting voor ondernemers. Zo staat onder andere in het Belastingplan dat de heffingskorting omhoog gaat. Lees hier verder voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers

Arbeidsrelaties toegevoegd in AGB-register

 

Sinds maandag 28 januari 2019 is het project om arbeidsrelaties toe te voegen aan het AGB-register afgerond. De relaties tussen zorgverleners en ondernemingen zijn hiermee zichtbaar gemaakt. Voor meer informatie https://www.agbcode.nl/Webzoeker

Nieuwe handreiking inkoop hulpmiddelen WMO gepubliceerd

 

Omdat de toewijzing en levering in de praktijk niet altijd soepel verliep is er een nieuwe handreiking gepubliceerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en leder(in). De oude handreiking was teveel gericht op prijs, terwijl er nu beter gezocht kan worden naar een passende oplossing. U kunt er hier meer over lezen

Terug