Nieuwsbrief juni 2019

28 juni 2019

Dinz nieuwsbrief juni 2019

 

Met de zomervakantie voor de deur brengen we u nog even op de hoogte van nieuws rondom Dinz en het zorglandschap:

 
 • Het Dinz Web Zorgleefplan door Kiwa goedgekeurd!

 • Nieuwe aansluitovereenkomst VECOZO

 • Nursing festival op 29 augustus

 • Ontwikkeling nieuwe iStandaarden om administratieve lasten te verlagen


Vanuit de overheid:

 • Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding

 • Extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg

 • Nieuwsbrief veilig ouder worden

 • Minister Bruins: €75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten

 • Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

 • Betere informatie palliatieve zorg

Het Dinz Web Zorgleefplan door Kiwa goedgekeurd!


Onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) bent u verplicht cliëntdossiers bij te houden en de resultaten van uw behandelingen/zorgverlening te registeren. Kiwa heeft daarom contact opgenomen om verschillende cliëntdossiers van softwareleveranciers te testen. Ons cliëntdossier, de module Zorgleefplan, is door het Kiwa goed bevonden! Wij worden dan ook vermeld op de website van Mijn Keurmerk van Kiwa.

Ook ZilliZ, het programma van Landmerc+, is opgenomen in de lijst door Kiwa. 

Nieuwe aansluitovereenkomst VECOZO


Vanaf januari 2019 stuurt VECOZO mails naar alle aangesloten zorgaanbieders met een uitnodiging om digitaal de aansluitovereenkomst aan te vragen en te ondertekenen. Vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving en groei van VECOZO is besloten een nieuwe aansluitovereenkomst op te stellen. Dit is geen verwerkersovereenkomst zoals u die met Dinz hoort te hebben.

In de nieuwe aansluitovereenkomst komen de volgende zaken aan bod: bepalingen over de duur van de overeenkomst, uitbesteding aan software- en/of administratieve partijen, support en storingen, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid. In de bijlagen van de aansluitovereenkomst staan de contactgegevens, de contactpersoon, de diensten en de Bijzondere voorwaarden per dienst die u van VECOZO afneemt.

 

Een aantal wijzigingen:

 • De aansluitovereenkomst wordt voortaan afgesloten op KvK-nummer i.p.v. AGB-code; 

 • De opzegtermijn vanuit VECOZO wordt verlengd;

 • De aansluitovereenkomst is voor alle zorgaanbieders hetzelfde. 

 

Houd uw mailbox in de gaten, want u krijgt vanzelf een uitnodiging om de nieuwe aansluitovereenkomst aan te vragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VECOZO

Nursing festival op 29 augustus


Op 29 augustus is er in Bunnik een Nursing festival waarbij verpleegkundigen naar interessante sprekers en workshops kunnen gaan. Verder is er de mogelijkheid om bij te kletsen met collega's. Voor meer informatie over het programma en tickets kunt u hier terecht

Ontwikkeling nieuwe iStandaarden om administratieve lasten te verlagen


De administratieve lasten liggen hoog in de zorg. Voor zorgaanbieders die declareren naar de gemeente zijn er per gemeente verschillende afspraken over het aanleveren van declaraties. Hier gaat verandering in komen. Verschillende partijen, waaronder Actiz, VNG en VWS, zijn bij elkaar gekomen om nieuwe standaarden te ontwerpen voor het declareren van WMO en JW. Deze worden stapsgewijs geïmplementeerd. Zo is het plan om per 1 januari 2020 alle partijen over te laten gaan op declaraties per maand (er wordt nu soms nog per vier weken/28 dagen gedeclareerd). Ook de ketenberichten zullen waarschijnlijk gaan veranderen. Wij houden dit uiteraard in de gaten om onze software up-to-date te houden. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van iSociaal Domein. Hier staan relevante documenten en ontwikkelingen, evenals de planning voor het in de praktijk brengen van de wijzigingen.

Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding

 

Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. Een belangrijke verandering is de introductie van een logeervergoeding voor mensen die ver van huis meerdere dagen achtereen worden behandeld maar niet zijn opgenomen.


Lees er meer over de website van de Rijksoverheid.

Extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg


Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 420 miljoen. In 2020 en 2021 is er 300 miljoen beschikbaar. Voor de GGZ gaat het dit jaar om 50 miljoen en in de komende drie jaren loopt dat op tot 95 miljoen structureel. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en aan mensen met psychische problematiek.

 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwsbrief veilig ouder worden


De Rijksoverheid wil aandacht voor oudermishandeling. Om het bespreekbaar te maken en mishandeling te stoppen en voorkomen. Over dit onderwerp worden nieuwsbrieven verstuurd. De meest recente nieuwsbrief vindt u hier. Ook kunt u zich inschrijven om de nieuwsbrieven direct in uw eigen mailbox te ontvangen.

Minister Bruins: €75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten


Per 1 juli 2020 is het voor alle zorgverleners van Nederland wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens. Zo kunnen patiënten hun eigen medische gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om huisartsen ondersteuning te bieden om dit mogelijk te maken.

U kunt verder lezen over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid.

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ


Het toekomstbeeld van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, zij de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze hulp snel wordt geleverd.


Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Betere informatie palliatieve zorg


Informatie over palliatieve zorg stond verspreid waardoor cliënten vaak niet op de hoogte waren van de mogelijkheden. Met de campagne "Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik" en de nieuwe website: www.overpalliatievezorg.nl hoopt de overheid hier verandering in te brengen. U kunt hier verder lezen

Terug