Nieuwsbrief maart

11 april 2020

De Dinz Nieuwsbrief - maart 2020


Het zijn bijzondere tijden, zeker voor de mensen in de zorg. Er wordt een extra beroep gedaan op jullie om alle hens aan dek te zetten en deze crisis het hoofd te bieden. Wij van Dinz klapten dan ook enthousiast mee afgelopen dinsdag de 17e om 20.00 uur! En een paar uur later klapten we weer, omdat de update van Dinz Web geslaagd is doorgevoerd. Hiermee kunnen we de nieuwe look van Dinz Web gaan testen en daarna gefaseerd uit gaan rollen.

Verder zitten veel mensen thuis te werken op aanraden van de overheid deze maand. Bij Dinz zijn we dit gelukkig al gewend, dus we hopen dat dit op de supportlijn niet tot problemen heeft geleid. 

En dat is niet het enige nieuws deze maand:

  • Ticketsysteem voor support@dinzweb.nl in werking

  • Berichtenverkeer iWMO-iJW per 30 maart (iStandaarden versie 2.4)

  • Free-Learning module "Wet Zorg en Dwang" geaccrediteerd 

  • Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

  • Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Ticketsysteem voor support@dinzweb.nl in werking


De afgelopen maanden zijn we begonnen met een ticketsysteem voor onze supportvragen. Dit betekent dat een melding voortaan in een centraal overzicht geplaatst wordt waar zowel onze medewerkers als jij als melder de voortgang van een ticket in kunnen zien. Je kan gewoon naar support@dinzweb.nl blijven mailen, je mail wordt automatisch als ticket in het systeem geplaatst. Tevens krijgt elk ticket een uniek nummer. Dus als bellen toch nodig blijkt te zijn om tot een oplossing te komen kan er gerefereerd worden aan het ticketnummer. Onze medewerkers hebben dan sneller inzicht in het probleem en wat er al reeds besproken is. Ook kunnen via het ticketsysteem issues worden ingediend voor de ontwikkeling van Dinz Web.

Zo hopen we je in de toekomst nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn!

Berichtenverkeer iWMO-iJW per 30 maart 2020 (versie 2.4)


Op 30 maart 2020 is het berichtenverkeer iWMO-iJW versie 2.4 in gebruik genomen. Hiervoor is een landelijk draaiboek vastgesteld waarin de datums en tijdstippen zijn vastgelegd tot wanneer bepaalde berichten kunnen worden verstuurd of ontvangen.
 
Hieronder staan de datums, tijdstippen en de iWMO-iJW berichten die voor jou als zorgaanbieder van belang zijn:

Vanaf de genoemde momenten zul je de betreffende berichten in Dinz Web niet meer kunnen aanmaken en verzenden naar de Gemeenten.

Wij hebben de berichten die je na maandag 30 maart 13.00 uur weer kunt aanmaken en verzenden in Dinz Web stap voor stap vrijgeven. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden in de Dinz Web Meldingen.

Free-Learning module "Wet Zorg en Dwang" geaccrediteerd


Bij Free-Learning is nu ook de module over de wet Zorg en Dwang die sinds 1 januari dit jaar in werking is getreden, te volgen. Dit kan gratis of voor een V&VN accreditatiepunt (€4,-). Lees er meer over op de website van Free-Learning.

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

 

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. 


Op de website van de Rijksoverheid is hier nog meer informatie over te vinden.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De regeling SET Covid-19 is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. 

Lees hier meer.

Terug