Nieuwsbrief maart

29 maart 2019

Nieuwsbrief Dinz maart 2019

 

Het is alweer lente! De dagen worden langer en dit weekend gaat de zomertijd in. De komende maand is Pasen en de verjaardag van onze koning wordt gevierd. Vanuit Dinz wensen we u alvast fijne dagen!

 

Ook deze maand hebben we belangrijkste nieuwtjes uit het zorglandschap weer voor u op een rij gezet. Met in deze nieuwsbrief:

 • Aangepaste openingstijden

 • Dinz heeft de Groene Vink 2019 officieel in ontvangst genomen

 • Klanttevredenheidsonderzoek bijna gesloten

 • Social media Dinz

 • Update Stichting ZorgRecht

Van onze website:

 • Zorgmanifest opgesteld

 • Zorgverlener moet BIG-nummer bekend gaan maken

 • Nieuw keurmerk ZZP'ers

 • Financiering wijkverpleging moet op de schop

Vanuit de overheid:

 • Bruins: iedereen kan kosteloos gebruik gaan maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving

 • CAO Kraamzorg

Aangepaste openingstijden


Op Tweede Paasdag zijn wij GESLOTEN. 

 

Alle overige werkdagen kunt u ons bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur zoals u gewend bent via de mailboxen en 085 300 1900. 

Afgelopen donderdag heeft Dinz officieel de Groene Vink 2019 mogen ontvangen!


De Groene Vink is een erkenning voor softwareleveranciers die zich inspannen om te voldoen aan de iStandaarden. De iStandaarden bepalen de eisen waaraan het digitale berichtenverkeer moet voldoen zodat er sprake is van een snelle en veilige uitwisseling. Door vroegtijdig aan deze eisen te voldoen mocht Dinz de Groene Vink award in ontvangst nemen. Deze wordt jaarlijkse uitgereikt door het Zorginstituut.

 

Wij schreven hier ook over op onze website.

Klanttevredenheidsonderzoek bijna gesloten


Per 1 april kunt u niet meer reageren op ons klanttevredenheidsonderzoek. Mocht u hier nog aan mee willen doen heeft u dus nog drie dagen de tijd! Indien u wilt deelnemer kunt u hier klikken. Wij waarderen uw feedback ontzettend!

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden in april gedeeld.

Volg ons ook op social media!


Wij publiceren elke dinsdag een nieuwsitem op onze website. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken posten we hier ook over op Facebook, Twitter en LinkedIn. Wilt u dus vaker dan eens per maand op de hoogte gehouden worden van nieuws op onze website? Volg ons dan via uw favoriete social media:
Facebook: https://www.facebook.com/dinzbv/
Twitter: https://twitter.com/dinz_software
LinkedIn: https://linkedin.com/company/dinz-bv  

Update: Stichting ZorgRecht

 

Stichting ZorgRecht is bezig met het opstellen van een dagvaarding. Er is extra inventarisatie gedaan onder zorgverleners rondom de volgende onderwerpen om extra bewijs te verkrijgen: verlenen machtiging en uitbetalingen; Rapport VenVN (over de toename van zorgverleners die de zorg verlaten) & de zaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is op het moment nog mogelijk om via de site van Stichting ZorgRecht meldingen te doen van indicatieafwijzing en zorgweigering. 


De dagvaarding wordt naar verwacht zeer binnenkort de deur uitgedaan. 

Zorgmanifest opgesteld


Op onze site beschrijven we de aanleidingen en belangrijkste punten van het zorgmanifest dat is opgesteld door zorgbestuurders uit verschillende sectoren. Er moet wat veranderen anders wordt de zorg onbetaalbaar en komt er een tekort aan personeel, stellen zij. 

LEES MEER

Zorgverlener moet BIG-nummer bekend gaan maken


Zorgverleners moeten hun BIG-nummer bekend gaan maken zodat cliënten gemakkelijker in kunnen zien dat ze met een gecertificeerde zorgverlener te maken hebben. Waar en per wanneer u dit moet vermelden kunt u lezen op onze website.


We zijn druk bezig het technisch in te richten dat uw BIG-nummer, mits toegevoegd in uw Dinz Web omgeving, automatisch komt te staan op de digitale stukken waar dit nodig is. In de Dinz Web meldingen houden we u op de hoogte.

LEES MEER

Nieuw keurmerk ZZP'ers


Er wordt verwacht dat per 2020 zorgverzekeraars het nieuwe NEN/HKZ-keurmerk verplicht gaan stellen voor ZZP'ers in de zorg. VGZ heeft bekend gemaakt het keurmerk in ieder geval te gaan hanteren volgend jaar.

LEES MEER

Financiering wijkverpleging moet op de schop


Vanuit zowel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt aan de bel getrokken over de financiering in de wijkverpleging. Er zouden perverse prikkels in het huidige systeem zitten. Lees er meer over op onze website.

LEES MEER

Bruins: iedereen kan kosteloos gebruik gaan maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving


Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een regeling aangekondigd, waarmee het voor iedere Nederlander mogelijk is om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiermee kun je als patiënt zelf bepalen of en met welke zorgverleners je jouw medische gegevens deelt.
Lees er meer over op de site van de Rijksoverheid.

CAO Kraamzorg 


De reguliere cao voor Kraamzorg is op 15 februari algemeen bindend verklaard. U kunt deze inzien op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug