Nieuwsbrief mei

3 juni 2020

Wil je je inschrijven voor de Dinz nieuwsbrief? Klik hier!

Dinz nieuwsbrief mei 2020


De zomer komt eraan, maar de drukte gaat voor de zorg altijd door. Zeker in deze tijden. Daarom houden we het kort en bondig deze maand.

Nieuws deze maand:

  • Oproep: Dinz Klankbordgroep "Omaha/NNN en Zorgleefplan"

  • Vanaf 25 mei weer bezoek voor verpleeghuizen

  • Tekorten zorgpersoneel door toename ziekte-uitval

  • Coronacrisis stelt zelfstandig wonen ouderen ter discussie


Vanuit de overheid:

  • Meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

  • Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen

Oproep: Dinz Klankbordgroep "Omaha/NNN en Zorgleefplan" 


Al jaren ontwikkelt Dinz software in de filosofie dat deze zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van de klant en haar gebruikers moet staan. Dit is geen eenvoudige opgave in deze zeer veranderende zorgwereld.
De modules Omaha en NNN in combinatie met de integratie van het Zorgleefplan zijn hard toe aan een vereenvoudiging van de functionaliteit om zodoende nog beter aan te sluiten op de praktijk.
 
Hiervoor willen we een klankbordgroep oprichten: “Omaha/NNN en Zorgleefplan”.
Het doel van deze klankbordgroep is het evalueren van de bestaande functionaliteit, het aanpassen en vereenvoudigen hiervan en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit zodat de modules Omaha, NNN en de integratie met het Zorgleefplan nauwer aansluiten op de werkwijze van al onze gebruikers. De klankbordgroep zal periodiek (online) bijeenkomen om de aangedragen ideeën om te zetten naar concrete functionaliteit in Dinz Web.
 
Maak je gebruik van één of meerdere van deze modules en wil je graag meedenken en je bijdrage leveren om de modules in Dinz Web nog verder te verbeteren? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar support@dinzweb.nl onder vermelding van je naam en welke module(s) van Omaha, NNN en/of Zorgleefplan je gebruikt.

Vanaf 25 mei weer bezoek voor verpleeghuizen


Na een succesvolle testperiode bij een aantal verpleeghuizen, mogen ook andere verpleeghuizen per 25 mei weer bezoek ontvangen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, waaronder dat het huis besmettingsvrij moet zijn. Lees verder op onze website.

LEES MEER

Tekorten zorgpersoneel door toename ziekte-uitval

 

Zorgpersoneel kan zich nu gemakkelijker laten testen op het coronavirus. Steeds meer zorgverleners testen positief en moeten daarom thuisblijven tot ze beter zijn. Zo ontstaat er een nieuwe piek van te weinig zorgpersoneel door ziekteverzuim. Vooral in de randstad loopt het percentage zieken erg op. De tehuizen proberen de personeelsproblemen op te lossen door onder andere flexwerkers in te zetten. Het laten invallen van zorgmedewerkers van verschillende locaties wordt niet meer gedaan. De kans op besmetting wordt daarmee te groot.

 

Lees het originele artikel op Skipr.

Coronacrisis stelt zelfstandig wonen ouderen ter discussie


Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport opgesteld genaamd Zicht op de samenleving in coronatijd. Hieruit blijkt dat vooral het leven van ouderen beïnvloed wordt door de coronamaatregelen. 


Ouderen geven aan dat het sociaal contact en gesprekken over de laatste levensfase het belangrijkst voor ze zijn. Dit is de afgelopen tijd moeilijk geweest: bezoek is vrijwel onmogelijk, mantelzorg moet zoveel mogelijk op afstand plaatsvinden en activiteiten in buurtcentra en verenigingen vervallen. Dit alles kan de eenzaamheid onder ouderen vergroten en hiermee het sociale en psychische welbevinden onder druk zetten. Voor bewoners van verpleeghuizen is dit effect nog sterker: bezoek was de afgelopen tijd verboden en het personeel is op het moment waarschijnlijk overvraagd. 

 

De kwaliteit van leven staat onder druk en dit zorgt dat het uitgangspunt "zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen" ter discussie wordt gesteld. Vooral waar het gaat om ouderen die langere tijd in eenzaamheid leven door de maatregelen, zonder dat zij sociale contacten hebben of hulp krijgen. Het SCP stelt dat een belangrijke randvoorwaarde voor het beleid in de ouderenzorg als volgt is: "een afweging tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven, waarbij de sociale contacten en het voorkomen van eenzaamheid en verwaarlozing een belangrijke sociale basis vormen". 


Naar een artikel van Skipr.

Meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis


Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister van Rijn heeft dat besloten.

Lees hier verder.

Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen


Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van VWS met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen. De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022.

 

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Terug