Nieuwsbrief november

13 december 2018

Nieuwsbrief Dinz van november


Met de laatste maand van 2019 voor de deur maken we ons klaar voor het komende jaar. In deze nieuwsbrief kijken we dan ook onder andere naar het toekomstige beleid van zorgverzekeraars, maar behandelen ook relevante ontwikkelingen van de afgelopen maand. In deze nieuwsbrief:

  • Klanttevredenheidsonderzoek

  • Inkoopbeleid zorgverzekeraars

  • Stichting ZorgRecht

  • Samenwerken

  • BIG herregistratie

  • Controle/afrekening gemeenten

  • CAO verpleeg- en verzorgingshuizen

  • Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Klanttevredenheidsonderzoek

 

Wij horen graag van onze klanten hoe ze onze diensten ervaren! De afgelopen tijd zijn er dan ook al verscheidene zorgaanbieders telefonisch benaderd. Nu willen we graag van zoveel mogelijk gebruikers horen wat de ervaringen zijn! Wat doen we goed en wat kan beter? 
Klik hier voor de link naar de digitale vragenlijst.  

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

 

Medewerkers van Dinz hebben contact met de zorgverzekeraars en middels dit contact is uitgevraagd wat het inkoopbeleid voor komend jaar gaat zijn. Op basis van deze gesprekken zijn wij tot onderstaande informatie gekomen:

 

Zorgverzekeraars

Machtiging vereist


Declareren via cliënt/Cessieverbod

 

Inkoop mogelijk

Zilveren Kruis/
FBTO/ de Friesland/
AVERO/ OZF

Ja

Ja

Nee

CZ/ Delta lloyd/
Cz direct/ Ohra

Ja

Ja

Ja

VGZ/IZZ/Aevitae/
IAK/IZA

Ja

Nee

Ja

ONVZ/ ENO/Zorg en zekerheid

Ja

Nee

Ja

Menzis/Anderzorg

Afhankelijk van polis*

Nee

Ja

DSW

Nee**

Nee

Ja

 
*Bij Menzis Basis Vrij is geen machtiging nodig
**Er dient wel een zorgplan opgestuurd te worden

VGZ heeft in een brief uitgebreide toelichting gegeven op het nieuwe inkoopbeleid. Zo hebben verzekerden in 2019 vooraf toestemming nodig voor verpleging in verzorging, ook wanneer de zorg doorloopt vanuit 2018. Lees hier de brief van VGZ voor meer informatie en het machtigingsformulier

Stichting ZorgRecht

 

Zoals we al eerder hebben aangegeven is Stichting ZorgRecht bezig met een rechtszaak tegen Zilveren Kruis. Aangezien andere zorgverzekeraars het strengere inkoopbeleid van Zilveren Kruis gedeeltelijk overnemen trekt Stichting ZorgRecht de rechtszaak breder dan tegen Zilveren Kruis alleen. Het inkoopbeleid is ten nadele van de ongecontracteerde zorg en uiteindelijk ook de cliënt. Daarom blijft Stichting ZorgRecht mensen zoeken die hen kunnen helpen met de rechtszaken. Lees voor informatie de nieuwsbrief van Stichting ZorgRecht aangaande de bodemprocedure en andere actieplannen

Ook gezien de recente ontwikkelingen omtrent het faillissement van twee ziekenhuizen is aanleiding voor Stichting ZorgRecht om het beleid van de zorgverzekeraars goed onder de loep te nemen. Lees in hun nieuwsbrief over de argumenten

Samenwerken

 

Voor de ongecontracteerde zorg zijn er komend jaar meer eisen rondom het declaratieproces. Voor sommige zorgverleners is dit aanleiding om de handen ineen te slaan en een coöperatie te vormen. Als coöperatie is er een vergrote kans op het verkrijgen van contracten en eventueel een Wtzi-verklaring. 

Dinz Web kan de verschillende vormen van coöperen waarborgen. Het is mogelijk om een coöperatieaccount te hebben met medewerkers, maar ook ZZP'ers die naast het declareren voor de coöperatie ook hun eigen administratie in Dinz Web bijhouden. Door te koppelen op cliëntniveau kan alles op een belastingtechnisch zuivere manier geregistreerd en gedeclareerd worden. 

 

Voor beginnende coöperaties bieden we ook ondersteuning. Er komt veel kijken bij het goed ontwerpen en inrichten van een coöperatie. Binnen team Dinz is er kennis aanwezig over de verschillende aspecten. Van het inschrijven bij de Kamer van Koophandel tot aan het opstellen van statuten en werkafspraken. Informeer bij info@dinz.nl naar de mogelijkheden!

BIG herregistratie 

 

De gegevens voor uw BIG herregistratie kunt u binnenkort eenvoudig uit Dinz Web halen. We zijn dit op het moment aan het testen. Houd de Dinz Web meldingen in de gaten voor de releasedatum en instructies!

Controle/afrekening gemeenten

 

Om de controle voor de JW en de WMO te vereenvoudigen is er in Dinz Web een tabblad nacalculatie toegevoegd. Deze kan gevonden worden in menu Administratie > Administratie > DeclaratieJW of WMO > Nacalculatie.

 

U kunt onze nieuwsbrief nieuwe functionaliteiten raadplegen voor een uitgebreide instructie. 

CAO verpleeg- en verzorgingshuizen

 

De CAO voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg en jeugdgezondheidszorg is algemeen bindend verklaard. U kunt deze hier inzien.

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

 

In het programma ‘Volwaardig Leven’ dat de minister naar de Tweede Kamer stuurde staan een reeks maatregelen beschreven om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren. Het programma zet in op betere zorg die past bij wat iemand nodig heeft, voldoende plekken voor mensen met complexe zorgvragen en het ontzorgen van naasten.

LEES MEER

Terug