Nieuwsbrief augustus

28 augustus 2018

Dinz nieuwsbrief augustus


De vakanties lopen ten einde en alle werkzaamheden worden weer opgepakt. Dat betekent echter niet dat er de afgelopen periode niets is gebeurd. Hier volgen de belangrijkste nieuwtjes:

 • Eén telefoonnummer voor Dinz

 • Ontwikkelingen Zilveren Kruis

 • Stichting ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis

 • Samenwerken in Dinz Web

Eén telefoonnummer voor Dinz

 

Heeft u een van de volgende nummers van Dinz nog in uw telefoon staan: 0900 1568 en 0575 712 088? Deze mag u verwijderen! U kunt Dinz voortaan via één telefoonnummer bereiken:

 

085 300 1900

 

U komt dan terecht in een keuzemenu. 
Keuze 1 leidt u naar onze medewerkers van de technische support. Zij zitten klaar voor al uw vragen over het gebruik van Dinz Web, eventuele issues of andere zaken waar u tegenaan loopt bij het gebruik van onze software. Indien u suggesties heeft over hoe wij Dinz Web kunnen verbeteren, kunt u ook hier terecht.
Keuze 2 leidt u naar onze medewerkers die u meer kunnen vertellen over de diensten van Dinz. Denkt u aan het afnemen of afsluiten van modules, vragen over uw facturen vanuit Dinz of ondersteuning bij het oprichten van coöperaties.

Ontwikkelingen Zilveren Kruis

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld heeft Zilveren Kruis het Hoger Beroep tegen de uitspraak in de rechtszaak aangespannen door Stichting Zorgrecht gewonnen.
In de brief die Zilveren Kruis naar de Zorgaanbieders en ZZP'ers die ongecontracteerde zorg leveren aan hun cliënten is duidelijk geworden dat er per 1-9-2018 gedeclareerd kan worden na het verzenden van een machtiging, de acte van sessie is verworpen en de betaalovereenkomst vervalt. Wat dit in praktijk betekent kunt u hier lezen
 
De machtiging is inmiddels opgenomen in Dinz. Hierin worden alle gegevens gevuld die volgens Zilveren Kruis aangeleverd moeten worden. Houdt de meldingen in het Dinz startscherm in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van de machtiging.
 
Ook VGZ heeft inmiddels de regels voor ongecontracteerde zorg aangepast naar het gewonnen Hoger Beroep van Zilveren Kruis. Deze zijn te lezen op de website van VGZ en gaan in per 1-1-2019. Het zorglandschap voor ongecontracteerde kleine zorgaanbieders en ZZP'ers zal dus zeker per 1-9-2018, maar ook per 1-1-2019 veranderen.
De zorgverzekeraars stimuleren op de verschillende websites de samenwerking tussen ZZP'ers in de vorm van het oprichten of aansluiten bij een coöperatie. Deze coöperaties kunnen zelf opgericht worden, of er kan aangesloten worden bij reeds bestaande coöperaties. Dinz kan in beide gevallen ondersteunen en adviseren. Het uitgangspunt van deze oprichting zal altijd zijn om gecontracteerde zorg te kunnen leveren. Vooral de kwaliteit van zorg en de controle op declaratiegedrag zijn belangrijk voor zorgverzekeraars en kunnen in de vorm van een coöperatie gegarandeerd worden. Door de uitspraak in het gewonnen Hoger Beroep is  duidelijk geworden dat samenwerking met andere ZZP'ers en kleine zorgaanbieders van het allergrootste belang wordt.
Het werken in een coöperatie hoeft niet te betekenen dat de eigen identiteit wordt opgegeven, of dat de zelfstandigheid verloren gaat. Het zal enorme voordelen opleveren op gebied van kwaliteit en kennisdeling. Samen kan je namelijk meer dan alleen!

 

Verderop in deze nieuwsbrief staat uitgewerkt welke vormen van samenwerking wij allemaal ondersteunen. 

Stichting ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis

 

Stichting ZorgRecht blijft zich inzetten voor de ongecontracteerde zorgaanbieder. Na de uitspraak van de rechter in Hoger Beroep vorige maand, die stelde dat Zilveren Kruis de maatregelen mocht blijven hanteren, spant de stichting een bodemprocedure aan. Ze hopen hiermee de maatregelen alsnog van tafel te krijgen. 

Het cessieverbod en de machtigingsvereiste van Zilveren Kruis in de wijkverpleging is een doorn in het oog van veel ongecontracteerde zorgaanbieders. Stichting ZorgRecht spande daarom een rechtszaak tegen de zorgverzekeraar aan. De kortgedingrechter stelde de stichting in gelijk, maar toen Zilveren Kruis in Hoger Beroep ging tegen de uitspraak besloot de rechter dat de zorgverzekeraar de maatregelen mocht blijven hanteren. Sinds 10 juli is het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis weer van kracht. 

Stichting ZorgRecht laat het er echter niet bij zitten en spant nu een bodemprocedure aan. Deze bodemprocedure zal leiden tot een definitief oordeel. Stichting ZorgRecht wil de zaak breder trekken dan alleen de wijkverpleging: het gaat immers om alle ongecontracteerde zorg. Stichting ZorgRecht heeft dan ook een brede oproep gedaan naar partijen uit het zorglandschap: om te doneren of om zich aan te sluiten bij de dagvaarding. Druk op de "Lees meer" knop voor de brief van Stichting ZorgRecht waarin uitgebreid wordt besproken waarom voor een bodemprocedure is gekozen en hoe u bij kunt dragen. 

LEES MEER

Samenwerken in Dinz Web

 

Samen sta je sterker! Bij Dinz weten we dit maar al te goed. Daarom ondersteunen we samenwerkingen in verschillende vormen en maten. Zowel binnen onze software als erbuiten: wanneer u ondersteuning wilt bij het oprichten van een coöperatie bijvoorbeeld. 

 

Coöperaties

Als ZZP’ers zich verenigen in een coöperatie dan geldt dit als een officieel samenwerkingsverband die onder andere een eigen AGB-code kan aanvragen (een 7575 code) en in aanmerking komt voor een Wtzi toelating.

Als ZZP’er in een coöperatie moet u rekening houden met het feit dat u nog steeds zelfstandig ondernemer bent. Een coöperatie is dus in wezen een hoofdaannemer met meerdere onderaannemers, die ook als dusdanig kunnen worden ingericht in Dinz Web.

In Dinz Web wordt dit proces geautomatiseerd ondersteund:

 1. De coöperatie neemt de cliënten in zorg en de ZZP’ers kunnen deze cliënten opnemen in de eigen administratie.

 2. De ZZP’er kan dan in het ECD van de cliënt en maakt eigen rapportages en activiteiten aan.

 3. Deze activiteiten worden met een druk op de knop gefactureerd naar de coöperatie tegen een (per cliënt) afgesproken tarief.

 4. De coöperatie maakt eenvoudig een declaratie aan en verzendt deze naar de financieringspartij (zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en cliënten (PGB of particulier)).


Voordelen om als ZZP’ers samen te werken in Dinz Web (coöperatie):

 • Elke ZZP’er heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;

 • Tarieven kunnen per cliënt kunnen worden ingericht;

 • De samenwerkingsfactuur wordt automatisch als verkoopfactuur in de administratie van de ZZP’er gezet, en als inkoopfactuur in de administratie van de coöperatie;

 • De ZZP’er accepteert zelf de aangeboden cliënten, waardoor zelfstandigheid gewaarborgd blijft.

 

Administraties onderling (zowel ZZP'ers als zorgaanbieders onderling als ook zorgaanbieders met ZZP'ers)
Binnen Dinz Web kunt u naast uw eigen zelfstandige administratie ook samenwerken bij bepaalde cliënten. U kunt probleemloos uw eigen administratie blijven hanteren en tegelijkertijd declareren onder uw eigen AGB-code. Kijk voor meer informatie op onze site.


Voordelen van in Dinz Web samenwerken:

 • Elke ZZP’er en zorgaanbieder heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;

 • ZZP’ers kunnen voor onderlinge samenwerking gebruik maken van de goedgekeurde modelovereenkomst die door Dinz in samenwerking met de belastingdienst is gerealiseerd;

 • De ZZP’er en/of zorgaanbieder dient een eigen declaratie in over de gewerkte uren, en krijgt deze direct op eigen rekening uitbetaald van de zorgverzekeraar of de cliënt.


Hoofd- en onderaannemer constructie

Wanneer een zorgaanbieder (nog) geen contract heeft met de financieringspartij kan de zorgaanbieder ervoor kiezen om als onderaannemer aan de slag te gaan bij een zorgaanbieder die wel over een contract beschikt. Ook kan een zorgaanbieder die bijvoorbeeld moeite heeft met het organiseren van de 24 uurs-zorg rond de cliënt ervoor kiezen om samen te werken met ZZP’ers, die over het algemeen flexibeler zijn dan de eigen werknemers.

In beide gevallen is er sprake van een hoofd-/onderaannemer-constructie. Dit houdt in dat de onderaannemer (de zorgaanbieder zonder contract of de ingezette ZZP’er) de zorg levert aan de cliënt, en een factuur stuurt aan de hoofdaannemer (zorgaanbieder met contract).
De hoofdaannemer declareert de zorg vervolgens bij de financieringspartij (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente).
In Dinz Web wordt ook dit proces geautomatiseerd ondersteund:

 1. De hoofdaannemer wijst één of meerdere onderaannemer(s) toe aan de cliënt.

 2. De onderaannemer kan dan in het ECD van de cliënt en maakt eigen rapportages en activiteiten aan.

 3. Deze activiteiten worden met één druk op de knop gefactureerd naar de hoofdaannemer tegen een (per cliënt) afgesproken tarief.

 4. De hoofdaannemer maakt eenvoudig een declaratie aan en verzendt deze naar de financieringspartij.

Informeer via info@dinz.nl of op telefoonnummer 085 300 1900 (keuze 2) naar de mogelijkheden!


 

Dinz BV
Postbus 1273
6501 BG Nijmegen
+31 (0) 85 300 1900
info@dinz.nl

 •  

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
 

Afmelden nieuwsbrief     Abonneegegevens wijzigen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Terug