Nieuwsbrief oktober

31 oktober 2019

Dinz nieuwsbrief oktober 2019

 

De herfstkleuren verzamelen zich in de bomen, de wintertijd is ingegaan en de eerste schoolvakantie van het jaar is alweer voorbij. De regering is ook weer aan het werk en dat levert het nodige nieuws op. Daarom deze volle nieuwsbrief, met de volgende onderwerpen:

 • Veranderingen CAK

 • Veranderingen declareren/factureren in de WMO en JW

 • Werkconferentie proactief omgaan met ALS

Vanuit de overheid:

 • Minister Bruins: medisch personeel, neem de nieuwe griepprik!

 • Invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars versterkt

 • Minister Bruins verstevigt aanpak onnodig gebruik zware pijnstillers

 • Minister Bruins: verbetering toegang nieuwe geneesmiddelen

 • Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken

 • Belastigndienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer

Nieuwsitems die gepubliceerd zijn op onze website:

 • Streep door wetsvoorstel BIG-II

 • RVS: wet BIG zorgt voor 'wildgroei' aan beroepen in de zorg

 • Minder lange controletermijn voor wijkverpleging vanuit zorgverzekeraars

En verder:

 • Actiegroep ziet vrije artsenkeuze opnieuw in het gedrag komen

Veranderingen CAK

 

Binnen het declareren/factureren naar de gemeente middels het CAK komen er grote veranderingen aan. We publiceren dit ook in de Dinz Web meldingen, zodat iedereen op de hoogte is. 

Wat verandert er?

 • Per 1 januari 2020 worden de gegevens om de eigen bijdrage te bepalen en te factureren naar de cliënt aangeleverd door de gemeente (in plaats van eventueel door de zorgaanbieder).

 • Het CAK gaat per 2020 over op een bijdrage per kalendermaand (in plaats van de huidige periode van 4 weken).

Overgang eigen bijdrage
De 13e (en laatste) periode van 4 weken in 2019 is van maandag 2 december tot en met zondag 29 december 2019.
De geleverde zorg op 30 en 31 december hoeft niet door de zorgaanbieder te worden aangegeven bij het CAK. De eigen bijdrage hierover wordt kwijtgescholden.

Veranderingen declareren/factureren in de WMO en JW

 

Ook het declaratieverkeer naar de gemeenten gaat gewijzigd worden. Omdat deze veranderingen echter wat meer voeten in de aarde hebben, is de verplichte overgang uitgesteld naar 1 januari 2021.

 • Het declareren gaat uiteindelijk allemaal per kalendermaand.

 • Gemeentes kunnen nu nog kiezen uit factureren of declareren, dit gaat alleen nog maar declareren worden.

   

4 weken versus kalendermaand
Nu kan er gedeclareerd/gefactureerd worden per 4 weken (conform CAK Periode) of per kalendermaand. Ook hierover is besloten door de partijen om uiteindelijk over te gaan op kalendermaand. De invoeringsdatum zou eerst 1 januari 2020 zijn, maar is uitgesteld tot 1-1-2021 om praktische redenen.
De gemeente is vrij om al eerder over te stappen van 4 weken naar kalendermaand.

Declareren versus Factureren
Nu is er een onderscheid tussen Declareren (303D) en Facturen (303F). Het factureren levert in de praktijk veel vragen en problemen op voor alle partijen in de keten.
De partijen hebben besloten om uiteindelijk over te gaan op declareren (303D). Omdat dit nogal wat voeten in de aarde heeft, is de invoeringsdatum uitgesteld naar 1-1-2021.
Gemeenten zijn vrij om al eerder over te stappen van factureren naar declareren.

Facturen/declareren van geleverde zorg op 30 en 31 december 2019 naar de gemeente
Indien de gemeente in 2019 per 4 weken wordt gefactureerd/gedeclareerd en in 2020 overstapt op factureren/declareren per kalendermaand, is het de vraag hoe en wanneer de geleverde zorg op 30 en 31 december moet worden gefactureerd.
iStandaarden geeft aan dat hier nog geen landelijke afspraken over zijn gemaakt. iStandaarden heeft de gemeenten dringend geadviseerd deze overstap te maken per 1-1-2021. Indien een gemeente toch per 2020 overstapt, is het aan de gemeente om afspraken te maken met de zorgaanbieder over hoe de geleverde zorg op 30 en 31 december 2019 moet worden gefactureerd/gedeclareerd.

Werkconferentie proactief omgaan met ALS


Vanaf heden kun je je aanmelden voor de werkconferentie Proactief omgaan met ALS op donderdag 21 november 2019.
Er zijn verschillende workshops te volgen van o.a. een ervaringsdeskundige, ergotherapeut, CTB verpleegkundige, palliatief verpleegkundig consulent en uitvaartbegeleider.

Programma:
09:00 – 09:30 – Ontvangst
09:30 – 10:00 – Opening
10:00 – 10:50 – Workshopronde 1
11:00 – 11:50 – Workshopronde 2
12:00 – 13:00 – Lunch en informatiemarkt
13:00 – 13:50 – Workshopronde 3
14:00 – 14:50 – Workshopronde 4
15:00 – 16:00 – Afsluiting met drankje en hapje

Kosten:
€125 per deelnemer, inclusief lunch.

Accreditatie:
Op dit moment wordt de accreditatie aangevraagd, naar verwachting krijg je na het volgen van de werkconferentie 5 accreditatiepunten V&V.

Locatie:
“De Melkfabriek”
Peizerweg 2
9496 PC Bunne
 
Kijk op de website voor meer informatie over het programma en de workshops. Aanmelden kan tot 14 november!

Minister Bruins: medisch personeel, neem de nieuwe griepprik!

 

Op 7 oktober ontvingminister Bruno Bruins voor Medische Zorg de eerste verbeterde griepprik in het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. De vaccinatie is bedoeld om aandacht te vragen voor het halen van de griepprik door zorgpersoneel. Daarom doet de minister ook een oproep gericht aan al het personeel van ziekenhuizen. Er is een campagne gestart voor griepvaccinatie bij medisch personeel onder het motto ‘Haal je #prikkie en #voorkomgriep’.

 

Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars versterkt

 

Verzekerden worden meer betrokken bij de totstandkoming van beleid van zorgverzekeraars. Dat heeft minister Bruins voor Medische Zorg besloten. Door een aanpassing van de Zorgverzekeringswet kunnen zorgverzekeraars straks wensen en behoeften van verzekerden beter meenemen in hun beleid. Het gaat om meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van zorgverzekeraars.

 

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Minister Bruins verstevigt aanpak onnodig gebruik zware pijnstillers

 

Minister Bruins voor Medische Zorg presenteert vandaag de eerste resultaten van de aanpak om het groeiende gebruik van zware pijnstillers tegen te gaan. Om kennis en bewustzijn bij patiënten en zorgverleners te vergroten gaat er vanaf vandaag een website (www.opiaten.nl) in de lucht met informatie over deze geneesmiddelen. Daarnaast worden richtlijnen in de zorg verder aangescherpt en zijn er afspraken gemaakt over verantwoord voorschrijven en afleveren van deze pijnstillers.

 

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Minister Bruins: verbetering toegang nieuwe geneesmiddelen


De toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen voor ernstige en vaak zeldzame aandoeningen wordt verbeterd. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten. Bijna alle nieuwe geneesmiddelen worden op dit moment vergoed uit het basispakket. Daar waar de toegang soms nog knelt, kan een fabrikant nu onder strenge voorwaarden meer onderzoek doen. Alle patiënten krijgen dan al toegang tot het geneesmiddel. 

 

Lees hier verder over dit onderwerp.

Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken


Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Per 1 januari 2020 is een eenmalige diagnose door de behandeld arts voldoende. Het is één van de maatregelen die wordt genomen om de onnodige administratie in de zorg te lijf te gaan.

Lees hier meer.

Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer

 

De eerste groep mensen met een eenmanszaak van de Belastingdienst heeft inmiddels al een nieuw btw-identificatienummer ontvangen, het btw-id. In totaal ontvangen in oktober circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

 

Lees hier verder.

Streep door wetsvoorstel BIG-II


Minister Bruins heeft besloten het wetsvoorstel BIG-II van tafel te schuiven. Het wetsvoorstel was echter een antwoord op een behoefte die er nog steeds is volgens de minister, dus er wordt opnieuw naar het probleem gekeken.

LEES MEER

RVS: wet BIG zorgt voor ‘wildgroei’ aan beroepen in de zorg


Het RVS stelt dat de wet BIG zich teveel richt op beroepen in plaats van bekwaamheden, met de vele (onduidelijke) beroepstitels als gevolg. Hoe het volgens hen anders moet? Lees erover op onze website.

LEES MEER

Minder lange controletermijn voor wijkverpleging vanuit zorgverzekeraars


Op het moment geldt er een controletermijn van vijf jaar voor gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging. Om de administratie lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verlagen wordt dit vanaf volgend jaar gereduceerd tot maximaal twee jaar na dato materieel controleren.

LEES MEER

Actiegroep ziet vrije artsenkeuze opnieuw in het gedrang komen


De Stichting Hadnhaving vrije ARtsenkeuze (SHVA) heeft in een brief aan de Raad van State laten weten dat het kabinet via de achterdeur de vrije artsenkeuze de nek om probeert te draaien. Zij doelen op een wetsvoorstel dat voorziet in aapassing van de contractering van zorg. Het kabinet wil een einde maken aan de wilgroei van niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging en ggz. Met het wetsvoorstel worden cliënten gedwongen naar grotere instellingen te gaan met bijvoorbeeld langere wachttijden. Een onwenselijke situatie, stelt het SHVA. 

Lees verder over dit onderwerp op Skipr. 

Terug