Nieuwsbrief oktober

31 oktober 2018

Nieuwsbrief Dinz van oktober


De zomervakantie lijkt allang verleden tijd en de bomen zijn mooi oranje-rood gekleurd. Iedereen heeft de werkzaamheden weer opgepakt en we maken ons klaar voor de laatste maanden van 2018. 


Uiteraard bieden we ook deze maand weer informatie over de belangrijkste ontwikkelingen in het zorglandschap en andere relevantie zaken voor zorgverleners. In deze editie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Declareren naar Zilveren Kruis

 • Hoewerktjegemeente.nl per 1 oktober live voor jeugdhulp aanbieders

 • Issues inzien

 • BIG registratie: binnenkort in één klik alle benodigde informatie uit Dinz Web!

 • Samenwerken in Dinz Web

 • Tarief klanten- en geschillenregeling van De Zorgprofessional gaat omlaag

 • Klanttevredenheidsonderzoek

 • Formulier machtiging aanvragen Zilveren Kruis aanmaken in Dinz Web

Declareren Zilveren Kruis

 

Sinds Zilveren Kruis het Hoger Beroep heeft gewonnen zijn de strengere eisen omtrent declareren weer van kracht. Voor de ongecontracteerde zorg betekent dit dat declaraties via de cliënt verlopen. Sinds 10 juli is gestopt met het vergoeden volgens aan Akte van Cessie.

Er geldt een overgangsregeling voor klanten van Zilveren Kruis waarvoor het zorgtraject in 2018 is gestart. Een machtiging is wel verplicht vanaf 1 januari 2019. Wanneer de klant gedurende 2018 een nieuwe indicatie krijgt, heeft deze klant wel een machtiging nodig.

Toekomstige declaratiewijze: aanvraag machtiging verloopt via de cliënt. Ook het declaratieproces zal via de cliënt verlopen. U stuurt een factuur naar de cliënt die de cliënt vervolgens bij Zilveren Kruis indient. Zilveren Kruis betaalt de cliënt volgens de poliswaarden en het wettelijk recht op zorg. De cliënt betaalt vervolgens de zorgverlener. 


Dit gehele proces is digitaal met Dinz Web te ondersteunen, inclusief de aanvraag. 

Vanuit Dinz Web bieden we een machtigingsaanvraag aan die u uit ons programma kunt halen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de werkwijze in Dinz Web om de machtigingsaanvraag te doen. 

Hoewerktjegemeente.nl per 1 oktober live voor jeugdhulp aanbieders
 

Deze site is bedoeld voor jeugdhulpaanbieders die te maken hebben met levering en declaratie van jeugdhulp aan verschillende gemeenten.

80% gaat goed maar in de overige 20% zit 80% van het werk.
Uit onderzoek is gebleken dat zorgaanbieders extreem veel tijd kwijt zijn aan het uitzoeken van hoe en met wie er gecommuniceerd moet binnen de gemeenten waarmee zorgaanbieders een contract hebben. Zowel registratie van zorg als (uitval op) declaraties zorgen voor veel uitzoek werk en contact met gemeenten. Voor meer informatie over het onderzoek en de uitslagen mailt u naar: info@hoewerktjegemeente.nl.

Er zijn veel wijzigingen op inkoop, berichtenverkeer, contactgegevens en producten.
Door de vele wijzigingen in een hoog tempo op beleid, standaarden, uitvoeringsvarianten en producten is het haast onmogelijk voor zorgaanbieders om deze informatie te vinden en bij te houden. Door het gebruik van de hoewerktjegemeente.nl site hoeft u als zorgaanbieder de genoemde gegevens niet meer (elke keer) op te zoeken of bij te houden. Dat wordt voor u gedaan. Na het inloggen heeft u de beschikking over actuele informatie per gemeente.
Voordelen van HoeWerktJeGemeente.nl voor u als zorgaanbieder:

 • Een enorme tijdsbesparing, u hoeft als zorgaanbieder deze informatie niet elke keer op te zoeken en bij te houden, ook niet als deze verandert, dat doen wij voor u;

 • U heeft altijd de meest actuele informatie voor het inrichten van de software (parameters);

 • U heeft altijd de meest actuele informatie voor het registreren en declareren van geleverde zorg;

 • Nog een tijdsbesparing, meer registratie en declaratieberichten gaan in één keer goed, u hoeft minder te repareren en crediteren;

 • Veel sneller bij de juiste en actuele informatie.

Voor meer informatie mail naar info@hoewerktjegemeente.nl of bel naar: 070-4400272.

Issues inzien in Dinz Web


Verbeteringen en foutjes in Dinz Web worden opgenomen in de zogeheten issues. Deze issues kunnen dan opgepakt worden door het technisch beheer om het programma verder te kunnen verbeteren. Binnenkort kunt u zelf issues melden zonder dat u hiervoor naar de supportlijn hoeft te bellen! Voor nu hebben we het mogelijk gemaakt om issues die gemeld zijn in te kunnen zien in Dinz Web. Zo kunt u zien hoever wij zijn met het oppakken van het probleem of de verbetering. 

 

U ontvangt nu ook al mails van ons wanneer een issue van status verandert. Issues kunnen de volgende statussen hebben:

 1. Openstaand: issue is ingevoerd maar is nog niet in behandeling genomen 

 2. In behandeling: technisch beheer heeft het issue in behandeling genomen om de oplossing te ontwikkelen en beschikbaar te maken om te testen door functioneel beheer

 3. Testen: er is een oplossing gevonden. De oplossing wordt in deze fase getest door functioneel beheer

 4. Afgesloten: de testen zijn goed doorlopen, issue is opgelost

Indien er een issue is gekoppeld aan uw eigen administratie dan kan deze ingezien worden in menu Administratie > Administratie > Inrichting > Issues.

Bij het tabblad Issue staat het onderwerp, wanneer de issue gemeld is, uitleg wat het probleem is, indien opgelost wat het resultaat was, de status van de issue en eventueel een bijlage.

Bij het tabblad Issue log, kan er opgevolgd worden wat er allemaal al gebeurd is om de issue op te lossen.

Hier kunt u naast de status de volgende zaken rondom de issue inzien:

 • Datum: de datum waarop de log gemaakt is;

 • Opmerking: de vaststellingen en vragen die er zijn over het issue;

 • Support medewerker: welke supportmedewerker de log heeft geschreven;

 • Bestand: bijlage bij de opmerking.

BIG herregistratie: binnenkort in één klik alle benodigde informatie uit Dinz Web!


We horen dat veel zorgverleners op het moment gegevens aan moeten leveren voor hun BIG registratie. Daarom zijn we bezig met een functionaliteit waarmee u in één klik alle benodigde gegevens uit Dinz Web in kunt zien. Zo kunt u de herregistratie snel afhandelen. U zult een rapport uit Dinz Web kunnen halen wat u aan kan dragen als bewijsstuk dat voldoet aan de eisen van BIG. 

Houd de Dinz Web meldingen in de gaten om hier gebruik van te kunnen maken zodra de functionaliteit vrijgegeven is!

Samenwerken in Dinz Web


Bij Dinz weten we dat u samen sterker staat. Daarom ondersteunen we verscheidene vormen van samenwerking binnen Dinz Web. Hieronder volgen drie voorbeelden.

Coöperaties
Een coöperatie is eigenlijk de gulden middenweg tussen ZZP'er zijn en onderdeel van een organisatie zijn. U kunt uw zelfstandigheid behouden en tegelijkertijd samenwerken met collega’s, wel zo prettig. Binnen Dinz Web kunt u dit allemaal administratief correct verwerken. U kunt onder uw eigen AGB-code voor uw eigen cliënten declareren en voor cliënten vanuit de coöperatie dient u een samenwerkingsfactuur in bij die coöperatie. Het account met de coöperatie kan vervolgens alle (door u, maar dus ook door collega's) geleverde zorg aan de betreffende cliënt declareren onder de juiste AGB-code. 

Indien u een coöperatie op wilt richten met collega’s kunnen wij u ook ondersteunen. Binnen ons team is er expertise over het oprichten en inrichten van coöperaties.
Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u informeren bij info@dinz.nl of neem telefonisch contact op via 085 300 1900 (keuze 2).


Samenwerken bij bepaalde cliënten
Zowel als ZZP'er en als zorgaanbieder kunt u gekoppeld worden aan andere ZZP'ers en zorgaanbieders die gebruikmaken van Dinz Web. Zo kunt u op bepaalde cliënten samenwerken met collega ZZP'ers of zorgaanbieders, maar ook uw zelfstandige deel behouden binnen één Dinz Web omgeving. Dit alles wordt correct naar de zorgverzekeraar gedeclareerd.


Hoofd- en onderaannemers
Daarnaast is het ook mogelijk om een hoofd- en onderaannemer constructie in Dinz Web toe te passen. De zorg kan geleverd worden door een onderaannemer en de hoofdaannemer kan dit declareren naar zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Ook de onderlinge verrekening van geleverde zorg (verkoop- en inkoopfacturen) kan gemakkelijk in Dinz geregeld worden, op een juridische en belastingtechnisch zuivere manier.

 

Bovenstaande vormen van samenwerken kunnen gecombineerd worden. Als ZZP'er of zorgaanbieder kunt u als hoofdaannemer fungeren voor bepaalde cliënten en tevens lid zijn van één of meerdere coöperaties, of alleen samenwerken voor bepaalde cliënten en zelf declareren. 

 

Voor een uitgebreid overzicht kunt u terecht op onze website.

MEER INFORMATIE

Tarief klachten- en geschillenregeling van De Zorgprofessional gaat omlaag


Deze week kwam De Zorgprofessional met goed nieuws voor alle ZZP’ers in de zorg: het tarief voor de klachten- en geschillenregeling gaat ruim 20% omlaag! Hier komt het voordeel naar voren van coöperatief samenwerken: je deelt de kosten én de baten!

Al enkele jaren is het aantal klachten minimaal en is de cliënttevredenheid hoog. Dat betaalt zich uit in voordeel voor de leden.

Het nieuwe tarief is €59,95 per 12 maanden, zonder entreekosten en zonder eigen bijdrage in geval van een klacht of geschil. Wie alleen deze klachtenregeling afneemt is bovendien gratis aangesloten bij het Meldpunt voor Incidenten (MIC).  
Daarnaast ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief met belangrijke updates en trends uit de sector.

MEER INFORMATIE

Klanttevredenheidsonderzoek

 

Wij zijn momenteel bezig met een klanttevredenheidsonderzoek. U kunt gebeld worden door één van onze medewerkers voor een gesprek over de diensten en producten van Dinz en hoe wij deze verder kunnen verbeteren. Uiteraard denken wij ook graag mee of Dinz Web nog beter ingezet kan worden in uw organisatie. 

Een link naar de vragenlijst kunt u vinden op onze site, onder mails vanuit Dinz en natuurlijk in onze nieuwsbrieven. 

Deelname is uiteraard geheel vrijwillig en wordt zeer op prijs gesteld. 

Formulier machtiging aanvragen Zilveren Kruis aanmaken in Dinz Web

 

Om een machtiging aanvraag aan te maken in Dinz Web ga naar menu Client > Clienten.

Selecteer de juiste cliënt.
Open het tabblad Zvw > Machtigingen > Machtiging aanvragen.

Klik op Toevoegen.
Indien de anamnese (indicatiestelling) in Dinz Web gedaan is kunt u deze kiezen bij Omaha anamnese of Nanda anamnese.

Datum aanvraag en Uzovi nummer worden automatisch gevuld met de huidige datum en de huidige zorgverzekeraar (indien nodig kunt u deze aanpassen).

Selecteer de Aanvraag Reden (Hoofd) en Aanvraag reden (Sub).

Vul een toelichting in, indien gewenst.
Indien de indicatiestelling in Dinz Web (Intern) gedaan is en er een koppeling is met de wijkverpleegkundige in menu Administratie > Administratie > Inrichting > Samenwerking, kunt u hier kijken voor meer informatie over het toevoegen van samenwerkingen.
 
Indien u de wijkverpleegkundige kunt kiezen, worden de gegevens overgenomen zoals gevuld door de wijkverpleegkundige in menu Administratie > Medewerker > Formulier. Indien er gegevens ontbreken kan u de wijkverpleegkundige vragen deze velden te vullen. 

Indien de indicatiestelling extern (niet in Dinz Web) gedaan is, kunt u de gegevens invullen bij Extern.

Op het formulier dient een handtekening en akkoord van de cliënt te komen.
De handtekening kan ge-upload worden in Dinz Web zodat deze op het formulier komt.

Op het formulier dient een handtekening en akkoord van de wijkverpleegkundige te komen.
De handtekening kan ge-upload worden in Dinz Web zodat deze op het formulier komt.

Klik op Opslaan.
 
Ga naar het tabblad Indicaties.


Kies voor Persoonlijke verzorging als Zorgvorm (indien er persoonlijke verzorging is geïndiceerd) en klik op Wijzigen.

Vul de Begindatum en Einddatum in conform de indicatiestelling en vul het Aantal uur en Aantal minuten en Aantal per week in. Dit wordt automatisch omgezet in aantel eenheden van 5 minuten.

Klik op Toevoegen en kies bij Intern de Administratie en Medewerker indien er een samenwerking is binnen Dinz Web.

Indien er geen samenwerking is vul de gegevens in bij Extern.


Kies voor Verpleging als Zorgvorm (indien er verpleging is geïndiceerd) en klik op Wijzigen.

Vul de Begindatum en Einddatum in conform de indicatiestelling en vul het Aantal uur en Aantal minuten en Aantal per week in. Dit wordt automatisch omgezet in aantal eenheden van 5 minuten.

Ga naar het tabblad Verdeling.


Klik op Toevoegen en kies bij Intern de Administratie en Medewerker indien er een samenwerking is binnen Dinz Web.

Indien er geen samenwerking is vul de gegevens in bij Extern.

Als alles gevuld is ga naar het tabblad Machtiging Aanvraag > Rapporten > Zvw machtiging aanvraag...

Terug