Nieuwsbrief september

8 oktober 2019

Dinz nieuwsbrief September 2019

 

De zomer is officieel afgelopen en de 'r' zit in de maand. De meeste mensen zijn dus weer vol aan het werk, al dan niet met een snotterende neus. Ook de politiek is klaar met het zomerreces en de troonrede is geweest. Hier het belangrijkste nieuws van deze maand:

  • Troonrede 2019: kabinetsplannen 2020 voor de zorg

  • CAK veranderingen

Vanuit de Rijksoverheid:

  • Minder papierwerk voor gedeeltelijk verblijf zorginstelling

  • Subsidieregeling om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren

Troonrede 2019: kabinetsplannen 2020 voor de zorg


Tijdens Prinsjesdag is de miljoenennota voor 2020 gepresenteerd. De belangrijkste punten voor de sector zorg en welzijn kunt u lezen op de website van Atlas van Zorg en Hulp. Zo gaat de zorgpremie iets omhoog, komt er meer geld vrij voor huisartsen en wijkverpleging om zorg in de buurt te bieden en wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor jeugdzorg en mensen met een psychische aandoening. 

CAK

 

Omdat de CAK in 2020 gaat veranderen, worden er op verschillende plekken in het land informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zowel voor zorgaanbieders als gemeenten zijn er sessies met verschillende thema's in verschillende steden waaronder Rotterdam, Assen en Amersfoort. Inschrijving is gratis. Kijk hier voor meer informatie.

 

De wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020 houden onder andere in dat de declaratieperiode voor elke gemeente naar een maand gaat, waar dat nu soms nog per vier weken is. Ook is de gemeente voortaan verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie omtrent de eigen bijdrage. Dit zal niet langer door de zorgverlener gedaan hoeven worden. 


Een andere grote verandering is dat er voor de WMO een abonnementstarief gehanteerd gaat worden. De gevolgen die dit heeft voor zorgaanbieders kunt u hier lezen

Minder papierwerk voor gedeeltelijk verblijf zorginstelling


De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel om gedeeltelijk verblijf in een instelling beter te regelen. Er gaat per 1 januari 2020 een vaste eigen bijdrage gelden voor zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt straks veel overbodige administratie. Al het papierwerk is nu nog een reden voor veel zorgaanbieders om deze plekken niet aan te bieden. 


Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Subsidieregeling om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren


Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. Sinds deze week kunnen instellingen een aanvraag indienen voor deze regeling. In totaal is er 90 miljoen euro subsidie beschikbaar.


Op de website van de Rijksoverheid kunt u verder lezen over dit onderwerp

Terug