Nieuwsbrief september

7 oktober 2020

Dinz nieuwsbrief september


De herfst heeft zijn intrede gedaan en dat is te merken. De scholen zijn weer in volle gang, het coronavirus grijpt om zich heen en met Prinsjesdag liggen de plannen voor komend jaar op tafel. We hopen dat deze nieuwsbrief je in goede gezondheid treft en dat je met ons mee kan kijken naar de komende periode:

 • Berichtenverkeer WMO/JW versie 3.0

 • Klankborggroep Omaha/NNN > Zorgleefplan

 • Zorgmedewerkers voorrang bij testen op corona

 • De nieuwe interface komt eraan!

 • Overheid gaat investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg

 • De Zorgprofessional organiseert: Ondernemerschap voor zelfstandige zorgverleners

 • Van Ark: structureel 10 miljoen extra voor kraamzorg

Berichtenverkeer WMO/JW versie 3.0 – ingaande januari 2021


De nieuwe iStandaarden 3.0 bevatten een groot aantal wijzigingen voor de WMO en JW, onder andere de onderstaande nieuwe berichten voor zorgverleners.

 • 317 – Verzoek om wijziging (VOW). Dit bericht wordt gebruikt als de client reeds een geldige toewijzing heeft en hiervoor een wijziging op een bestaand toegewezen Product of een nieuw Product moet worden aangevraagd.

 • 319 – Antwoordbericht op verzoeken (VOT & VOW). Dit bericht wordt gebruikt door de Gemeente om op een ‘315 – Verzoek om Toewijzing’ of een ‘317 – Verzoek om Wijziging’ te reageren met a) Nee, het verzoek is afgewezen of b) Er wordt een onderzoek ingesteld voor maximaal 8 weken.

Het reeds bestaande bericht ‘315 – Verzoek om Toewijzing’ wordt dan alleen nog gebruikt om een nieuwe Toewijzing/Product aan te vragen voor een cliënt die geen geldige Toewijzing (meer) heeft.

Ook komen er nieuwe retourberichten bij de nieuwe berichten.

Wil je weten hoe het nieuwe berichtlandschap er per 2021 uitziet? Klik dan hier.  

Verder zijn er een aantal proceswijzigingen. De belangrijkste hiervan zijn:

 • In 2021 zullen alle declaratieberichten van het type “declaratie” zijn. Factuur vervalt;

 • In 2021 wordt gedeclareerd per maand. De vier-wekelijkse perioden komen te vervallen.

Ook bij andere financieringsstromen, zoals de WLZ en FZ, gaat in 2021 het een en ander veranderen. 

We zijn momenteel druk bezig om deze nieuwe berichten en wijzigingen op bestaande berichten te ontwikkelen. 4 Januari 2021 zijn we klaar om het gehele WMO/JW Berichtenverkeer te ondersteunen.

In de komende nieuwsbrieven gaan we dieper in op de aanstaande wijzigingen en wat dit voor jou als zorgverlener betekent.

Klankbordgroep Omaha/NNN > Zorgleefplan


In de klankbordgroep Omaha/NNN > Zorgleefplan zijn in een aantal online meetings de processen doorgenomen van het opstellen van een indicatie met Omaha of Nanda Nic Noc met in het verlengde daarvan de integratie met het Zorgleefplan. Alle schermen van Omaha (NNN en Zorgleefplan) in Dinz Web zijn doorgenomen en waar mogelijk verbetervoorstellen gemaakt. Dit heeft geresulteerd in onder andere de volgende verbeteringen:

 • Het scherm om de Omaha Acties te bepalen is geheel vernieuwd: veel gebruikersvriendelijker en overzichtelijker.

 • Voor Omaha kan nu de anamnese worden afgenomen op de vier domeinen en voor NNN op de 11 gedragspatronen van Gordon, aangevuld met een anamnese op andere onderwerpen.

 • Bij de Omaha Acties wordt de Duur van de Actie uitgedrukt in Minuten met een bepaalde Frequentie. De totale geïndiceerde tijd kan eenvoudig vergeleken worden met de Doelmatigheid per Doelgroep.

 • Bij de indicatie kunnen bijlagen worden gevoegd. Zo kan meer informatie worden verzameld in het dossier.

 • In de indicatie kunnen Metingen worden toegevoegd, met een Frequentie.

 • De totaal geïndiceerde tijd kan worden verdeeld in de planning: de dagen van de week, per dagdeel en per PV, VP en AIV. Deze kunnen dan eenvoudig omgezet worden naar de zorgmomenten.

 • Het rapporteren uit het Zorgleefplan wordt toegevoegd aan de indicatie, zodat er niet meer een apart Zorgleefplan nodig is.

 • De rapporten voor Omaha (en NNN) zijn opnieuw opgezet: vollediger en compacter.

De wijzigingen worden zoveel mogelijk in zowel Omaha als in NNN doorgevoerd.

Zorgmedewerkers voorrang bij testen op corona


Vanuit de Rijksoverheid.

Zowel zorgmedewerkers als onderwijspersoneel kan zich maandag 21 september met voorrang laten testen op corona. Zorg- en onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden. De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig. 

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg.

LEES MEER

De nieuwe interface komt eraan!

 

Dinz Web wordt voorzien van een geheel nieuwe interface. Dit betekent dat alle schermen er anders uit gaan zien, overzichtelijker en eenvoudiger. Ook is het lint helemaal verdwenen en zo worden de knoppen alleen getoond op de schermen waar je ze ook echt nodig hebt. Het aantal tabjes worden drastisch verminderd, dus je hoeft minder te klikken. De look-and-feel is daarmee ook weer helemaal van deze tijd.


Overzicht client

We gaan de nieuwe interface gefaseerd invoeren. Dit betekent dat we vanaf 1 november aanstaande een beperkt aantal klanten en gebruikers kennis laten maken met de nieuwe interface. Op basis van deze ervaringen kunnen we nog aanpassingen doorvoeren, alvorens iedereen vanaf januari 2021 gebruik kan maken van de nieuwe interface. In die periode kan zowel de huidige interface (www.inloggen.dinzweb.nl) als de nieuwe interface naast elkaar worden gebruikt. Wel zo handig!

Wil jij deelnemen aan deze pilot? Meld je dan nu aan bij support@dinzweb.nl met de vermelding van het e-mailadres waarmee je nu inlogt op Dinz Web.

Overheid gaat investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg

 

Tijdens Prinsjesdag zijn de plannen en begroting voor het komende jaar door het kabinet gepresenteerd. De afgelopen periode van crisis heeft ervoor gezorgd dat het kabinet meer wil investeren in de zorg. Er is niet alleen aandacht voor het beheersen van de coronacrisis, ook in de toekomst van de zorg wordt geïnvesteerd.

Lees het artikel op onze website.

De Zorgprofessional organiseert: Ondernemerschap voor zelfstandige zorgverleners

 

Het is bekend dat zelfstandigen in de zorg uitstekende professionals zijn. Hun vakbekwaamheid is groot en de vraag naar deze professionals neemt sterk toe. Cliënten beoordelen hun zorgaanbod met een 9,4! En toch blijken veel zorgverleners onzeker te zijn als het gaat om hun kennis en vaardigheden in ondernemerschap. De opleiding biedt maatwerk voor zorgprofessionals en brengt hier verandering in.

Een complexe omgeving
Veel zorgverleners zijn de afgelopen jaren zelfstandig geworden. Het ‘systeem’ van marktwerking, minutenregistraties, regeldruk en minder cliëntcontact zijn vaak de aanleiding. Toch blijkt in het zelfstandig ondernemerschap minstens zoveel te organiseren op zakelijk vlak. Er komt een grote dynamiek bij. Van administratie tot communicatie, van ICT-systemen tot declareren: het is een complexe wereld geworden. Ook die aspecten zijn heel goed te hanteren als je maar de goede begeleiding of de goede tools aangereikt krijgt.

Bijscholing
In het brede aanbod van bijscholingen blijkt het thema ‘ondernemerschap’ te ontbreken. De Opleiding Zorg- Ondernemerschap, heeft hierin al vijf jaar ervaring met goede resultaten.
In oktober start een nieuwe cyclus met een modulair aanbod van webinars en bijeenkomsten.

Netwerkzorg
Een van de ontwikkelingen in de zorg is een hechtere samenwerking tussen de verschillende disciplines. Zowel digitale zorg-netwerken als samenwerking in de praktijk tussen allerlei disciplines en collega’s vraagt niet alleen overleg, maar ook goede onderlinge afspraken of overeenkomsten. Hoe bewaak je zelfstandigheid en hoe borg je een duurzame efficiënte samenwerking?
Deze en andere belangrijke thema’s, zoals financiën, digitalisering en marketing, komen aan de orde.

Studiegids
Een uitgebreide studiegids beschrijft het complete aanbod, wat zowel modulair als in een complete jaargang gevolgd kan worden. De start is begin oktober, aanmelden is belangrijk.
Een nieuwe website is hiervoor ingericht: vraag de studiegids aan bij www.Ondernemerschapindezorg.nl

Van Ark: structureel 10 miljoen extra voor kraamzorg


Bericht vanuit de Rijksoverheid.

 

Minister Tamara van Ark, Medische Zorg en Sport, verhoogt het budget voor kraamzorg vanaf 2021 met € 10 miljoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2021 nieuwe tarieven voor de kraamzorg vastgesteld met een gemiddelde tariefstijging van 6,4% ten opzichte van de tarieven in 2020. Om kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte te geven afspraken te maken op basis van deze nieuwe tarieven verhoogt de minister structureel het budget voor de kraamzorg.


Lees hier verder.

Terug