Nieuwsbrief september

28 september 2018

Nieuwsbrief Dinz September 

 

Maandelijks houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, in onze software én in het zorglandschap. Deze maand kunt u in onze nieuwsbrief lezen over:

 • Inkoopbeleid zorgverzekeraars naar verwachting strenger

 • Samenwerken in Dinz Web

 • Free Learning modules geaccrediteerd

Inkoopbeleid zorgverzekeraars naar verwachting strenger

 

Vorige maand berichtten we al over de uitspraak van de rechter in Hoger Beroep in het voordeel van Zilveren Kruis. De rechtszaak, aangespannen door Stichting ZorgRecht, ging over de strenge eisen die de zorgverzekeraar hanteert rondom declaratie van ongecontracteerde zorg. Een uitgebreid verslag van Stichting ZorgRecht leest u hier
 

In de brief die Zilveren Kruis naar de Zorgaanbieders en ZZP'ers die ongecontracteerde zorg leveren aan hun cliënten is duidelijk geworden dat er per 1-9-2018 gedeclareerd kan worden na het verzenden van een machtiging, de acte van sessie is verworpen en de betaalovereenkomst vervalt. 
 
De machtiging is inmiddels opgenomen in Dinz. Hierin worden alle gegevens gevuld die volgens Zilveren Kruis aangeleverd moeten worden. Houd de meldingen in het Dinz startscherm in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van de machtiging.

Hoewel Stichting ZorgRecht een bodemprocedure aan gaat spannen, gelden de maatregelen van Zilveren Kruis per 1 september weer. De uitspraak heeft ook gevolgen voor andere zorgverzekeraars. Per 1 januari 2019 zullen naar verwachting meer zorgverzekeraars de strenge eisen gaan hanteren. VGZ heeft al aangekondigd dit te gaan doen. 

 

De zorgverzekeraars stimuleren op de verschillende websites de samenwerking tussen ZZP'ers in de vorm van het oprichten van of aansluiten bij een coöperatie. Dinz kan in beide gevallen ondersteunen en adviseren. Het uitgangspunt van deze oprichting zal altijd zijn om gecontracteerde zorg te kunnen leveren. Vooral de kwaliteit van zorg en de controle op declaratiegedrag zijn belangrijk voor zorgverzekeraars en kunnen in de vorm van een coöperatie beter gecontroleerd worden. Door de uitspraak in Hoger Beroep is duidelijk geworden dat samenwerking met andere ZZP'ers en kleine zorgaanbieders van het allergrootste belang wordt.


Dit jaar worden nog extra voorzieningen opgenomen in Dinz Web om de processen, verantwoording en rapportage nog beter te borgen. De materiële controles van zorgverzekeraars kunnen daarmee nog beter doorstaan worden, omdat de onderbouwing digitaal gegenereerd kan worden. 

Samenwerken in Dinz Web


Dinz ziet de kracht van samenwerken. Niet alleen omdat de kans op het krijgen van een contract met een financieringspartij vergroot wordt, samen staat u ook sterker! 

Over de jaren hebben wij er dan ook voor gezorgd allerlei soorten samenwerking te ondersteunen. Zowel binnen onze software, om het technisch mogelijk te maken, als daarbuiten, door advies en informatie.

 

Binnen onze software is het mogelijk samen te werken met zorgaanbieders (ook ZZP'ers) vanuit uw eigen zelfstandige administratie. Zo kunt u samenwerkingsfacturen maken met de samenwerkende partij en declareren naar de zorgverzekeraar onder uw eigen AGB-code. Een zuivere oplossing, ook voor de belastingdienst. 

 

U kunt ook verschillende samenwerkingen combineren. Zo kan een ZZP'er binnen Dinz Web: een ZZP'er zijn, samenwerken met andere ZZP'ers, lid zijn van één of meerdere coöperaties én zelf nog een coöperatie zijn. Mogelijkheden genoeg dus!


Drie voorbeelden van veel voorkomende soorten samenwerking in Dinz Web:
- Coöperaties
- Hoofd- en onderaannemers
- Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen (bijvoorbeeld ZZP'ers onderling)

 


Coöperaties

Een coöperatie is een collectief van ZZP'ers die samenwerken. Een coöperatie komt makkelijker in aanmerking voor contracten, dus zeker met het oog op de hogere eisen die zorgverzekeraars gaan stellen is het aantrekkelijker om in een coöperatie samen te werken. 

 

Als ZZP’ers zich verenigen in een coöperatie dan geldt dit als een officieel samenwerkingsverband die onder andere een eigen AGB-code kan aanvragen (een 7575 code) en in aanmerking komt voor een Wtzi toelating.

 

Als ZZP’er in een coöperatie moet u rekening houden met het feit dat u nog steeds zelfstandig ondernemer bent. Een coöperatie is dus in wezen een hoofdaannemer met meerdere onderaannemers, die ook als dusdanig kunnen worden ingericht in Dinz Web. 

Hoofd- en onderaannemers

 

Wanneer een zorgaanbieder (nog) geen contract heeft met de financieringspartij kan de zorgaanbieder ervoor kiezen om als onderaannemer aan de slag te gaan bij een zorgaanbieder die wel over een contract beschikt. Ook kan een zorgaanbieder die bijvoorbeeld moeite heeft met het organiseren van de 24 uurs-zorg rond de cliënt ervoor kiezen om samen te werken met ZZP’ers, die over het algemeen flexibeler zijn dan de eigen werknemers.

In beide gevallen is er sprake van een hoofd-/onderaannemer-constructie. Dit houdt in dat de onderaannemer (de zorgaanbieder zonder contract of de ingezette ZZP’er) de zorg levert aan de cliënt, en een factuur stuurt aan de hoofdaannemer (zorgaanbieder met contract).
De hoofdaannemer declareert de zorg vervolgens bij de financieringspartij (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente).

 


Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen

 

Binnen Dinz Web kunt u naast uw eigen zelfstandige administratie ook samenwerken bij bepaalde cliënten. U kunt probleemloos uw eigen administratie blijven hanteren en tegelijkertijd declareren onder uw eigen AGB-code.


Zo kunnen ZZP'ers en zorgaanbieders onderling samenwerken. Bijvoorbeeld om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een wijkverpleegkundige die indicaties kan stellen. 

 

Voordelen om als ZZP’ers samen te werken in Dinz Web:

 • Elke zorgverlener heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;

 • Tarieven kunnen per cliënt kunnen worden ingericht;

 • Elke zorgverlener accepteert zelf de aangeboden cliënten, waardoor zelfstandigheid gewaarborgd blijft.

LEES MEER OP ONZE SITE

Free Learning modules geaccrediteerd

 

Free Learning biedt modules aan voor mensen die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Alle free-learning modules zijn gratis en voor iedereen en overal toegankelijk. De filosofie van Free Learning is dat men het beste leert door vragen te beantwoorden. Wanneer 80% van de vragen van een module goed beantwoord zijn, kunt u een gratis certificaat uitprinten of in sommige gevallen een accreditatiepunt aanvragen (€4,-). De modules waarvoor een accreditatiepunt gegeven kan worden zijn aangegeven met het accreditatielogo van het Kwaliteitsregister V&V. Modules kunnen herhaald worden. 

Modules die net geaccrediteerd zijn:

 • Wetgeving en Financiering ouderenzorg

 • Groei-wijzer

 • Steunkousen

 • Zelfredzaamheid

 • Hoe krijg ik mijn collega’s zo ver?

 • Manoeuvreren

Kijk hier voor het complete aanbod van Free Learning modules.

Terug