Ondersteuning voor zorgverleners in de ZVW die inkomsten mislopen door Corona

17 april 2020

Er is een regeling voor zorgaanbieders die inkomsten mislopen door de coronacrisis en die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten. Zij komen in aanmerking voor financiële ondersteuning in de vorm van een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars. Zorgaanbieders kunnen hiervoor in mei een aanvraag indienen bij VECOZO. De regeling geldt zowel voor gecontracteerde als voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Voor zorgaanbieders die echt niet kunnen wachten tot mei omdat de finaniciële nood hoog is kunnen een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO. Dit geldt tot nu toe alleen voor bepaalde sectoren van de gecontracteerde zorgaanbieders waaronder: fysiothereaputen, mondzorg, kraamzorg en wijkverpleging.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten en zorgaanbieders in de langdurige zorg zijn er andere financiële afspraken gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Terug