Ontregelen in de zorg

15 januari 2019

De administratieve lasten in de zorg gaan omlaag

Er zijn plannen opgesteld om de administratieve lasten in de zorg, die nu tot ergernis leiden bij veel zorgverleners en cliënten, te gaan verminderen. Als zorgverlener ben je er immers voor de cliënt, niet voor de administratie. Door de regeldruk te verminderen komt er meer tijd vrij voor waar de zorg voor bedoeld is: kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan mensen. In dit kader draagt Dinz ook zorg voor eenvoudige en eenmalige verwerking van gegevens voor uw cliënt, financieringsstroom en administratie.

Er zijn vanuit het veld oplossingen aangedragen om de regeldruk te verminderen, vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de zogeheten “schrap- en verbetersessies” mochten veldspelers ideeën aandragen. Op basis van deze sessies zijn actieplannen opgesteld door V&VN, Actiz, BTN, ZN, NZa en VWS.

Zo hoeft er straks binnen de ZVW niet voor elke wijziging in het zorgplan een handtekening te komen. Ook de urenregistratie wanneer de geleverde zorg overeenkomt met de gemaakte afspraken wordt geschrapt. Voor de complete opbrengst uit de schrapsessies voor wijkverpleegkundigen kunt u hier terecht.

Ook voor onder andere huisartsen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en zelfs de patiënt/cliënt zijn schrapsessies gehouden. Voor het complete overzicht en aanverwante informatie kunt u op de website van [Ont]Regel de Zorg kijken.

Er is al een handreiking gepubliceerd voor de wijkverpleging waarin verder ingegaan wordt op de administratieve handelingen die verminderd of mogelijk zelf afgeschaft gaan worden. De handreiking kunt u hier inzien.

Er is ook een brief aan de minister opgesteld, die u hier in kunt zien.

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het plan van minister Hugo de Jonge (VWS) om voor minder administratieve lasten te zorgen in de Wet Maatschappelijke ONdersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW). Hij wil dit bereiken door standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. U kunt hier op de site van de Rijksoverheid meer over lezen. Wij stellen het zeer op prijs als u verbeteringen in het werkproces ziet of ervaart, welke invloed kunnen hebben op Dinz of waar Dinz aan bij kan dragen, en deze aan ons doorgeeft. Dan kunnen wij dit meenemen om Dinz Web te blijven verbeteren!

Terug