Ontwikkelingen toekomst Wlz

13 november 2020

Afgelopen week waren er meerdere berichten over de ontwikkelingen binnen de Wlz voor de toekomst. De eerste beslaat de nieuwe wachtlijstenregistratie die per 1 januari 2021 ingaat. De ander over een wetsvoorstel dat begin 2021 verwacht wordt. Hieronder volgt een korte samenvatting van beide berichten.

Vernieuwing wachtlijstregistratie Wlz-cliënten
Per 1 januari 2021 komt er een nieuwe standaard voor wachtlijstregistratie via de release iWlz 2.2 van het Zorginstituut. Vanaf kunnen instromende cliënten volgens de nieuwe indeling geregistreerd worden. De nieuwe indeling bestaat uit vier wacht statussen die toegekend kunnen worden:

  • Urgent plaatsen
  • Actief plaatsen
  • Wacht op voorkeur
  • Wacht uit voorzorg

Aan elk van die statussen is een classificatie gelinkt. Zo komt er meer nuance in de wachtlijstinformatie en helpt het zorgkantoren en zorgaanbieders bij de zorgbemiddeling van wachten.
De nieuwe indeling leidt hopelijk tot beter inzicht en daarmee betere afhandeling van de wachtlijsten.

Lees hier het originele artikel.

Kabinet bereidt wetswijziging Wlz voor
Minister De Jonge verwacht in het eerste kwartaal van 2021 een nieuw wetsvoorstel in behandeling te kunnen nemen. Het wetsvoorstel gaat over een verbreding van de Wlz om zorgkantoren meer ruimte te bieden om mee te werken aan preventie in het sociaal domein en cliëntondersteuning, nog voor een indicatie is afgegeven.

Lees hier het originele artikel.

Terug