Overheid gaat investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg

16 september 2020

Gisteren zijn de plannen en begroting voor het komende jaar door het kabinet gepresenteerd. Hierin was onder andere veel aandacht voor de zorg. De afgelopen periode van crisis heeft ervoor gezorgd dat het kabinet meer wil investeren in de zorg. Er is niet alleen aandacht voor het beheersen van de coronacrisis, ook in de toekomst van de zorg wordt geïnvesteerd. Zo krijgen de volgende thema's meer aandacht en geld: preventie en gezondheid, betere organisatie van de zorg en ruimte voor vernieuwing en werkplezier. Alles bij elkaar is er volgend jaar bijna 100 miljard euro beschikbaar voor de zorg.

Het werken in de zorg wil het kabinet ook aantrekkelijker maken, zodat er meer mensen kiezen om in de zorg te (blijven) werken: minder werkdruk, minder administratieve lasten, meer autonomie en zeggenschap en een beter ontwikkel- en loopbaanperspectief. De afgelopen maanden was er al een actieprogramma in werking getreden, deze wordt uitgebreid en structureel gemaakt.

Tevens wordt er meer geld vrijgemaakt voor de jeugdzorg om gemeenten te compenseren voor de extra groei, is er extra aandacht voor preventie om de gezondheid van mensen te verbeteren en zorgkosten te drukken en komen er plannen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief sterk te houden.

De uitgebreide versie over de plannen omtrent de zorg zijn hier te vinden.
Voor de belangrijkste maatregelen die gepresenteerd zijn per thema klik je hier.

Terug