RVS: wet BIG zorgt voor ‘wildgroei’ aan beroepen in de zorg

15 oktober 2019

Naar een artikel van Skipr.

De Raad voor de Volksgezondheid (RVS) heeft advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarin stellen zij dat er een structurele verandering nodig is: niet bevoegdheid maar bekwaamheid moet centraal komen staan. Door bevoegdheid centraal te stellen is er ondertussen een wildgroei aan functietitels in de zorg. De zorg telt ondertussen 24oo beroepen, waarvan bij lang niet elke titel duidelijk is wat het precies inhoudt. Dit zorgt voor versplintering in plaats van samenwerking en het is voor de cliënt vaak ook onduidelijk.

Het RVS wil daarom een ombuiging van de wet, namelijk naar de Wet Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. Daarin zijn alleen de basisberoepen, zoals arts en verpleegkundige, in de wet geregeld en worden voor de rest de bekwaamheden die zorgverleners middels opleiding verkrijgen en in de praktijk opdoen vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Hiermee wordt de duidelijkheid vergroot voor de cliënt en kunnen zorgverleners zich makkelijker gericht bekwamen en flexibeler ingezet worden. Dit biedt ook soelaas bij de oplopende tekorten van zorgpersoneel, stelt RVS.

De verworden flexibiliteit zorgt ervoor dat zorgorganisaties, zorgverleners en patiënten beter in kunnen spelen op de veranderingen in de zorg en samenleving. Het basisberoep blijft bestaan, maar er komt ruimte om in de praktijk verworven vaardigheden te waarderen. Het RVS geeft aan in nauw overleg met belanghebbende partijen tot de uitwerking van het voorstel te willen komen. Hoe het portfolio van bekwaamheden tot stand moet komen, bijvoorbeeld. Ook speelt de sector zelf een grote rol bij welke bekwaamheden hier precies in komen te staan.

Terug