Sociaal Cultureel Planbureau presenteert rapport particuliere woonzorg

9 juli 2019

Naar een artikel van Skipr.

Het Sociaal Planbureau heeft een onderzoek gehouden naar de particuliere woonzorg. In de rapportage Wonen en Zorg presenteren zij de resultaten van hun onderzoek. Er werd gekeken naar de mogelijke verschillen tussen regulieren en particuliere woonzorg op gebieden als kwaliteit en het soort cliënten. Er blijkt minder verschil dan in eerste instantie werd verwacht. Zo is de particuliere woonzorg niet alleen voor rijkere ouderen weggelegd en is het verschil in kwaliteit ook niet heel groot. In het rapport wordt geconcludeerd dat de reguliere en particuliere woonzorg veel overlap kennen.

Hoewel het particuliere woonzorgaanbod wel vooral voor vermogende ouderen is, is het niet uitsluitend het geval. Wel wordt er gezien dat er meer vraag is naar woonzorg voor ouderen met alleen een AOW of met een midden tot klein vermogen. Er is wel steeds meer aanbod voor ouderen met een middeninkomen.

Particuliere woonzorg is een stuk kleinschaliger dan reguliere woonzorg. Hier is echter niet mee gezegd dat de kwaliteit ook beter is, stelt het SCP. Er werden geen grote verschillen gevonden. Wat wel opviel is dat complexe zorgvragen vaak niet passen binnen de particuliere woonzorg. Wanneer de zorgbehoefte van een cliënt dus blijft toenemen heeft dit vaak tot gevolg dat de cliënt alsnog moet verhuizen naar een regulier verpleeghuis.

Wat wel een belangrijk kenmerk is dat bij particuliere zorg er een onderscheid wordt gemaakt tussen zorg en wonen qua financiering. Cliënten betalen apart voor de huur van hun appartement en apart van de kosten voor zorg.

De afgelopen jaren heeft particuliere woonzorg voor ouderen een grote groei doorgemaakt. Dit is in lijn met overheidsbeleid gericht op eigen regie, langer zelfstandig wonen en eigen draagkracht. De vraag zal naar verwachting alleen maar toenemen. Het vergroot de keuzemogelijkheid van ouderen, biedt instellingen de kans om te innoveren en zich aan te passen aan de lokale behoefte. Een uitdaging is dat complexe zorg vaak nog niet geleverd kan worden in een particuliere zorginstelling, wat leidt tot bijvoorbeeld overbelasting van huisartsen in de wijk. Afstemming binnen het zorgveld, waardoor de particuliere zorginstelling beter past bij de rest van het aanbod. Mogelijk dat de gemeente of het zorgkantoor hier nog een rol in kan gaan spelen.

Lees het volledig artikel van Skipr hier.

Terug