Streep door wetsvoorstel BIG-II

10 oktober 2019

Naar het artikel op de website van de Rijksoverheid.

Minister Bruins heeft laten weten dat er definitief een streep gaat door het wetsvoorstel BIG-II. Het nieuwe wetsvoorstel veroorzaakte veel commotie onder verpleegkundigen. Door het onderscheid dat gemaakt zou worden tussen hbo- en mbo-opgeleiden zouden velen niet meer dezelfde werkzaamheden uit mogen voeren zonder bijscholing. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek ingesteld. Alexander Rinnooy Kan heeft de wensen van de betrokken partijen geïnventariseerd en zijn bevindingen aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit heeft geleid tot het besluit van minister Bruins om het wetsvoorstel te schrappen.

Volgens minister Bruins is er wel nog behoefte aan een oplossing voor het te maken onderscheid tussen de opleidingsniveaus. Daarom roept hij op korte termijn de betrokken partijen om tafel om tot een duurzame oplossing te komen voor een wens die de beroepsgroep zelf al decennia heeft. Die partijen zijn vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, beroepsvereniging V&VN en het BIG-II actiecomité.

Terug