Subsidieregeling betere zorg, meer tijd en werkplezier in wijkverpleging

8 april 2021

Vanuit de Rijksoverheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) opent vanaf 3 mei een subsidieregeling ter waarde van 114 miljoen euro om bij te dragen aan betere zorg en meer tijd en werkplezier. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) kan gebruikt worden voor projecten gericht op samenwerking, intervisie en om administratieve laten te verminderen.

Er zijn zeven soorten activiteiten waarvoor de subsidie beschikbaar is. Kijk voor meer informatie op de website van RVO. Tevens is er een Quicksan beschikbaar om snel te zien of een aanvraag kans maakt.

Subisideaanvragen kunnen tot en met 30 juni 2021 woren ingediend door zorginstellingen voor wijkverpleging. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp'ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten.

Terug