Toelatingsbeleid jeugdzorg onder druk door geldtekorten gemeenten

7 januari 2021

Naar een artikel van Medicalfacts.

Door het geldtekort bij gemeenten voor het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand overweegt een deel van de gemeenten om een strenger toelatingsbeleid te gaan handhaven. Dit geldt voor sociale- en zorgvoorzieningen. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door EenVandaag, Investico en de Groene Amsterdammer.

Van 151 deelnemende gemeenten geeft 90% aan tekorten te hebben voor het sociaal domein. De helft van de deelnemende gemeenten overweegt een strenger toelatingsbeleid voor sociale- en zorgvoorzieningen. Daarnaast zeggen vier op de tien deelnemende wethouders en ambtenaren dat ze strenger zijn in het toelaten van mensen buiten de gemeenten tot hun voorzieningen.

Sinds de decentralisatie van vijf jaar geleden lopen de tekorten in veel gemeenten alleen maar op. Met name gemeenten met een jeugdzorginstelling hebben hier last van. Het Rijk zou onvoldoende compenseren. Daarnaast wordt er coördinatie gemist. Naast het geld moet er als gemeente ook samengewerkt worden met verschillende partijen als zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningcorporaties. Dit verloopt niet altijd even soepel.

Eerder schreven we ook al over de situatie binnen de jeugdzorg en hoe het VWS hiermee bezig is.

Terug