VWS onderzoekt hoe jeugdzorg financieel gezond kan worden

18 november 2020

Naar een artikel van Skipr.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er ruimte voor verbetering is in de jeugdzorg. Volgende week is er een overleg in de Tweede Kamer over de jeugdhulp. Daarop voorlopend is er een brief gestuurd vanuit staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) waar maatregelen en extra financiële steun voor de sector worden besproken.

Komend jaar komt er meer geld beschikbaar voor de jeugdzorg. Of ook de gemeenten meer geld dienen te krijgen wordt nog onderzocht. In ieder geval zijn er maatregelen in de maak om zorgaanbieders tegemoet te komen aangaande de tarieven. Deze zouden op het moment te laag zijn. In de brief wordt dit als volgt omschreven: “Gemeenten dienen reële tarieven te betalen. Reëel betekent in eerste instantie dat de tarieven kostendekkend moeten zijn (uitgaande van een goede bedrijfsvoering van een aanbieder). Vanuit maatschappelijk oogpunt betekent reëel ook dat de tarieven geen ruimte bieden tot het maken van exorbitante winsten. Tarieven dienen dus aan te sluiten bij de kostenopbouw van aanbieders. Deze wordt deels bepaald door de grootte van een aanbieder, maar voornamelijk door de soort en zwaarte van de zorg die de aanbieder biedt.”.

Ook is er aandacht voor de winstuitkering in de jeugdzorg. Sommige zorgaanbieders verdien royaal aan hun bedrijf. Daarom wordt er ook onderzocht wat er gedaan kan worden om de winstuitkering aan banden te leggen, bijvoorbeeld vanuit de contractering met de gemeente.

Als laatste grote punt komt het terugdringen van de administratieve last in de Jeugdzorg naar voren. Dit kan een effectieve slag zijn om de kosten van de zorg te drukken.

Lees voor het uitgebreide artikel verder op Skipr of lees de brief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming).

Terug